Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

Det åpnes gradvis opp for mer reisevirksomhet og reiselivsnæringen forbereder seg på å ta imot gjester på en trygg måte. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilbyr tjenester og aktiviteter til turister utarbeider en plan for hvordan dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det åpnes gradvis opp for mer reisevirksomhet og reiselivsnæringen forbereder seg på å ta imot gjester på en trygg måte. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilbyr tjenester og aktiviteter til turister utarbeider en plan for hvordan dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.


Innhold på denne siden

De viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen er:  

 1. Syke personer skal holde seg hjemme 
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 3. Kontaktreduserendetiltak 

Folkehelseinstituttet har laget en mal som ulike bransjer, virksomheter, tjenester og organisasjoner kan ta utgangspunkt i ved utarbeidelse av egne smittevernrutiner, se: Mal for smittevernveileder - bransjestandard  

Under oppsummerer vi noen spesifikke råd for forsvarlig smittevern ved de ulike tjenestene tilknyttet reiselivet:

Serveringssteder 

Serveringssteder der det serveres mat kan holde åpent hvis det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Serveringssteder som ikke selger mat kan holde åpent fra og med 1. juni hvis de i tillegg har bordservering. Det er ikke gitt noen øvre grense for antall personer som kan oppholde seg på et serveringssted, og dette må styres av størrelsen på lokalet, muligheten til å holde nødvendig avstand og opprettholde god hygiene.

Ved arrangement på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften.

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, garderobe, på toalettet, ved bordet, baren og ellers i lokalet. Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.

Campingplasser, feriesenter og utleiehytter 

Campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det kan forventes at mange nordmenn vil ønske å benytte seg av slike tilbud denne sommerenFolkehelseinstituttet anbefaler at sanitæranlegg på campingplasser og liknende steder holdes åpne for å unngå press på områder i utmark som ikke har sanitæranleggDet bør legges til rette for at både personer som betjener stedene og de som benytter fasilitetene kan holde nødvendig avstand og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig at renholdet er forsterket, det vil si at man ved behov gjør rent hyppigere enn normaltRestauranter og caféer på campingplasser og feriesentre følger kravene for serveringssteder. Andre lokaler som kiosker, fellesrom og felleskjøkken kan holdes åpne og tilrettelegges for at de generelle smittevernrådene følges.  

Hoteller 

Hoteller kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Restauranter og spiserom på hoteller følger kravene for serveringssteder.

Treningsrom på hoteller kan åpne fra og med 15. juni og følger da rådene for treningssentre, se Idrett og trening.

Basseng på hoteller kan åpne fra og med 15. juni (se råd i avsnittet  "Spa- og hotellbasseng" under). 

En-til-en-behandling i spaavdelinger og liknende på hoteller følger kravene for en-til-en-virksomheter som frisører, hudpleie mv.  

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, resepsjon, på toaletter og ellers i hotellets lokaler og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.   

Aktiviteter og utleie av utstyr 

Virksomheter som tilbyr aktiviteter må iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig. Ved utleie av utstyr følges rådene om rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten. Rengjør kontaktpunkter på utstyr som sykler, padleårer, klatreutstyr etc. med vanlige rengjøringsmidler. Desinfeksjonsmidler kan benyttes som alternativ til vask av kontaktpunkter. For tekstiler som benyttes tett opptil ansiktet (tørrdrakter, overlevelsesdrakter etc.) kan man vaske hetter, krager o.l. og bruke de umiddelbart. Alternativt kan man la utstyret stå ubrukt i minst 24 timer.  

Fornøyelsesparker  

Fornøyelsesparker kan holde åpent fra 1. juni hvis det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Fornøyelsesparker inkluderer alt fra store familieparker til omreisende tivoli og mindre innendørs lekeland.

Parkansvarlig bør gjennomføre en risikovurdering før gjenåpning besluttes, for å sikre at det er mulig å ivareta smittevernrådene.

Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak tilpasset hver enkelt aktivitet. Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift kan innebære at enkelte aktiviteter/utstyr ikke kan benyttes, fordi det ikke vil være mulig å ivareta god nok hygiene.

Restauranter og kafeer i parkene følger kravene for serveringssteder. Enkeltstående arrangementer (for eksempel bursdager, konserter og skuespill) følger gjeldende krav for arrangementer. Åpning av basseng, badeland eller publikumsbad i parker som har dette må følge gjeldende regler for åpning som gjelder i samfunnet for øvrig.

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, på toaletter, ved aktivitetene og ellers på området. Aktuelle tiltak kan være at billetter forhåndskjøpes på nett, digitale køer, og begrense antall gjester per aktivitet, for eksempel ved å stenge annenhver vogn i berg-og-dalbanen og oppfordre til at man kun sitter ved siden av de man til vanlig har nærkontakt med. Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov, slik som før og etter hver aktivitet. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.

Badeland/publikumsbad  

Badeland/publikumsbad kan holde åpent fra og med 15. juni hvis det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Smittevernregler som angitt for organisert svømming gjelder også for badeland/publikumsbad, se Idrett og trening.

Badeland kan i tillegg ha større utfordringer med å opprettholde avstandsbegrensningen på 1 meter, og følgende anbefalinger gjelder:

 • Det bør tilrettelegges for praktiske løsninger som sikrer at familiegrupper holder tilstrekkelig avstand. Områder kan deles inn slik at personer/familier/grupper spres ut over lokalets kapasitet.
 • Ledelsen bør utarbeide en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede i anlegget samtidig, basert på størrelsen på anlegget, kapasitet på garderober, toaletter og fellesdusj.
 • Forsterket renhold og vakthold ved rutsjebaner og andre områder utsatt for kø.
 • Avstandsmerking før rutsjebaner og stupebrett o.l.
 • Det bør vurderes å legge til rette for et system for korttidsbesøk (1t/1,5t/2t).

Bespisning/kaféområder

Anlegg som har matservering, kafé og kiosk skal følge de til enhver tid gjeldende reglene om avstandsbegrensning på minst 1 meter, samt forsterket hygiene.

Spa- og hotellbasseng

Bassenger tilknyttet spa-tilbud og hotellbasseng kan holde åpent fra og med 15. juni hvis det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Smittevernregler som angitt for organisert svømming gjelder også for spa-anlegg og hotellbasseng, se Idrett og trening.

For spa-og hotellbassenger gis i tillegg følgende anbefalinger:

 • Finne praktiske løsninger for å unngå trengsel og at 1-meters regelen opprettholdes (f.eks. ved å ta imot bestillinger/bookinger på forhånd, samt opphold med tidsbegrensning).
 • Skilting med maksimumsantall ved det enkelte "basseng"/sauna.
 • Sørge for at svømmeanlegget til enhver tid er bemannet for å ivareta krav til minimumsavstand og god hygiene.

Museer  

Museum kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglige forsvarlig drift. Normal museumsdrift som innebærer at besøkende på egenhånd utforsker utstillinger, anses ikke som et arrangement. Ved guidede turer, foredrag og liknende gjelder kravene for arrangementer. 

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, garderobe, på toalettet og ellers i lokalene og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig at renholdet er forsvarlig, at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.   

Reiselivsbransjen har utarbeidet egne bransjestandarder 

Historikk

08.12.2020: Artikkelen er satt til arkivert da innholdet er flyttet ut i andre artikler i koronaveilederen: 

15.07.2020: Endret fra at buffetservering var forbudt, til at dette nå er tillatt med lenke til nytt avsnitt på en annen side i veilederen: "Råd om trygg servering fra buffet og salatbar".

12.06.2020: Lagt til råd for badeland, publikumsbad, spa og hotellbasseng ved åpning av slike tilbud 15.06.20. 

28.05.2020: Lagt til at fornøyelsesparker inkluderer store familieparker, omreisende tivoli og mindre innendørs lekeland og at parkansvarlig bør gjennomføre en risikovurdering før gjenåpning besluttes, samt at det er viktig å iverksette nødvendige tiltak tilpasset hver enkelt aktivitet. Det er også presisert at krav til smittevernfaglig forsvarlig drift kan innebære at enkelte aktiviteter/utstyr ikke kan benyttes, fordi det ikke vil være mulig å ivareta god nok hygiene og det er gitt råd om konkrete tiltak for å begrense trengsel.