Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Opptak fra webinar om ikke-smittsomme sykdommer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Opptak fra webinar om ikke-smittsomme sykdommer

Arrangement

Opptak fra webinar om ikke-smittsomme sykdommer

Hva er status for ikke-smittsomme sykdommer? Er det sammenheng mellom ikke-smittsomme sykdommer og covid-19? Og hvordan er utviklingen på feltet?

Hva er status for ikke-smittsomme sykdommer? Er det sammenheng mellom ikke-smittsomme sykdommer og covid-19? Og hvordan er utviklingen på feltet?


16. feb | 2021

10.00-13.30
Webinar
Arrangementet er et webinar

Folkehelseinstituttet arrangerte et åpent Webinar om ikke-smittsomme sykdommer tirsdag 16. februar.

Å redusere tidlige dødsfall er ett av målene som Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt opp for de ikke-smittsomme sykdommene, på engelsk non-communicable diseases (NCD). Dette målet er senere endret til 33 prosent reduksjon innen 2030, og inngår i FN sine globale mål for bærekraftig utvikling, og Norge har sluttet seg til målene. De ikke-smittsomme sykdommene hjerte-karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske lungesykdommer har med livsstil og leveforhold å gjøre og rammer nå alle land i verden, også fattige land. I tillegg til målet om å redusere tidlige dødsfall, har WHO satt mål for alkoholbruk, fysisk aktivitet, tobakk, salt i kostholdet, diabetes, fedme, høyt blodtrykk og tilgang til behandling. Målet med webinaret var å informere om utviklingen i Norge og si litt om den globale situasjonen.

I samarbeid med den nasjonale NCD-indikatorgruppen og Helsedirektoratet arrangererte vi webinar om utviklingen innen ikke-smittsomme sykdommer og risikofaktorene som ligger til grunn for å få disse sykdommene. Vi så nærmere på hva som skjer på feltet, hva som er nytt, ulike prosjekter og om det er noen sammenheng mellom ikke-smittsomme sykdommer og covid-19.

Webinar

Webinar om ikke-smittsomme sykdommer (NCD) 16.02.2021

Program

10.00: Åpning ved Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet

10.05: Hva skjer på NCD-feltet i WHO? Bente Mikkelsen, direktør, avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, WHO

10.20: Hva tenker NCD-alliansen om NCD-feltet? Utfordringer og planer. Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

10.30: Nye tall, utviklinger og piloteringer

  • NCD-indikatorene – status for Norge. Inger Ariansen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
  • Data fra Kreftregisteret, sosial ulikhet. Inger Kristin Larsen, seniorforsker, Kreftregisteret
  • Nye utviklingstrekk – røyk og fedme. Laila Hopstock, forsker, Tromsøundersøkelsen, UiT Norges arktiske universitet   
  • Gratis legemidler til røykeslutt – pilotprosjekt i Vestre Viken HF. Maren Jontadatter Deildok, rådgiver, avdeling for folkesykdommer, Helsedirektoratet

11.20: Nye NCD- indikatorer – noen eksempler

  • Psykisk helse – hvordan er utviklingen? Steinar Krokstad, professor ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
  • Psykiske lidelser og selvmord – utviklingstrekk? Anne Reneflot, avdelingsdirektør, avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
  • Overdødelighet av NCD blant personer med alvorlige psykiske lidelser. Ragnar Nesvåg, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
  • Overdødelighet blant rusmiddelbrukere. Jørgen Bramnes, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

12.10: Pause

12.30: Overdødelighet etter hoftebrudd. Kristin Holvik seniorforsker ph.d., Folkehelseinstituttet

12.40: COVID-19 – en epidemiologisk utfordring. Preben Aaavitsland, overlege, Folkehelseinstituttet

13.00: NCD og COVID-19 – Hva vet vi om sammenhengen? Hanne Gulseth, avdelingsdirektør, avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

13.20: Veien videre. Camilla Stoltenberg