Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Pilotprosjekt Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pilotprosjekt Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten

Artikkel

Pilotprosjekt:

Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten

I pilotprosjektet Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten har utvalgte fylkes- og kommuneleger og noe annet helsepersonell fått tilgang til en nettside for å kunne holde seg oppdatert på infeksjonstilstanden i sin kommune samt gi tilbakemeldinger om behov og brukervennlighet av websiden.

I pilotprosjektet Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten har utvalgte fylkes- og kommuneleger og noe annet helsepersonell fått tilgang til en nettside for å kunne holde seg oppdatert på infeksjonstilstanden i sin kommune samt gi tilbakemeldinger om behov og brukervennlighet av websiden.


Pilotprosjektet ble lansert 15.08.2017.

Sykdomspulsen er et overvåkningssystem basert på diagnosekoder (ICPC-2 koder) satt på legekontor og legevakter i hele Norge. Formålet med Sykdomspulsen er å se trender og utbredelse av smittsomme sykdommer slik at utbrudd oppdages så tidlig som mulig. I tillegg kan overvåkningen brukes til å vurdere effekt av folkehelsetiltak.

Diagnosekoder som registreres hos lege eller legevakt sendes til Helsedirektoratet som en del av legenes refusjonskrav (KUHR-systemet). Folkehelseinstituttet mottar daglig oppdatert KUHR-data til Sykdomspulsen. Dataene er uten pasientidentifikasjon. Dataene blir bearbeidet og quasi poisson regresjon blir brukt for å detektere forhøyet forekomst av sykdom/symptom basert på de foregående 5 årene i det samme geografiske området (for årene 2006-2010 er 5 fremtidige år brukt). Denne oversikten med signalkoder for forhøyet forekomst er tilgjengelig via en interaktiv webside for de som er med i pilotprosjektet.

I pilotprosjektet kan det utvalgte helsepersonalet følge to forskjellige symptomer/sykdommer:

  1. Mage-tarminfeksjoner er en samlebetegnelse for ICPC-2 kodene Diare(D11), Tarminfeksjon(D70) og Gastroenteritt antatt infeksiøs(D73).
  2. Luftveisinfeksjoner er en samlebetegnelse for ICPC-2 kodene Hoste(R05), Akutt øvre luftveisinfeksjon(R74), Akutt bronkitt/bronkiolitt (R78) og Luftveisinfeksjon IKA(R83).

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra pilotbrukerne og det jobbes med å få utvidet pilotprosjektet til å omfatte alle kommuneleger og annet helsepersonell som har behov for et slikt tilbud. Det vil også jobbes med å utvide nettsiden til å inkludere flere symptomer/sykdommer, sier Gry M. Grøneng, prosjektleder for pilotprosjektet.

Ved spørsmål angående Sykdomspulsen, send e-post til: sykdomspulsen@fhi.no

Prosjektleder for pilotprosjektet: Gry M. Grøneng, Folkehelseinstituttet
Statistiker og webansvarlig: Richard White, Folkehelseinstituttet

  • Les mer om Sykdomspulsen