Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler

Viser  212  treff

Sorter etter:
|
 1. arkiv - Kartdiagrammer influensa vinteren 2012-2013 - små bilder

  Kartdiagrammer fra uke 49 i 2012 til og med uke 12 i 2013:

  Publisert Oppdatert

 2. Fakta om fruktbarhet, fødealder og helse

  Norske kvinner føder 1,73 barn per kvinne, ifølge 2015-statistikk. Gjennomsnittsalderen for fødende kvinner har økt og var i 2015 vel 30 år for alle fødsler samlet.

  Publisert Oppdatert

 3. Fakta om keisersnitt

  Årlig utføres over 10 000 keisersnitt i Norge. Forekomsten av keisersnitt har de senere år vært stabil på rundt 17 prosent, og siden 2001 har hvert 6. barn blitt forløst med keisersnitt.

  Publisert Oppdatert

 4. Fakta om folat og svangerskap

  Bare 27 prosent av norske kvinner tar tilskudd av B-vitaminet folat før de blir gravide. Slikt tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk.

  Publisert Oppdatert

 5. KOLS - fakta om kronisk obstruktiv lungesykdom

  Over 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyk

  Publisert Oppdatert

 6. Inneklima, luftveisplager og -sykdommer

  Faktorer i inneklimaet kan forverre symptomene hos dem som allerede har astma eller kols.

  Publisert Oppdatert

 7. Inneklimaet og risiko for kreft og hjerteinfarkt

  Inneklimaforhold bidrar ikke i noen stor grad til kreft og hjerte-karsykdom.

  Publisert Oppdatert

 8. Miljøgiften PFOA på bekymringslista

  PFOA (perfluoroktansyre) er ført opp på EUs liste over kjemiske stoffer som gir særlig grunn til bekymring. Stoffet finnes i ytterjakker, gardiner og skismøring.

  Publisert Oppdatert

 9. 2013 - Influensaovervåking 2012-13, uke 20

  Influensaovervåkingen viser at nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 20 er stabilt lavt. Det er fortsatt noen få påvisninger av influensavirus hver uke, hovedsakelig in

  Publisert Oppdatert

 10. 1913 - Influensaovervåking 2012-13, uke 19

  Influensaovervåkingen viser at nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 19 er stabilt lavt. Det er fortsatt påvisninger av influensavirus, hovedsakelig influensavirus B. N

  Publisert Oppdatert

 11. 1613 - Influensaovervåking 2012-13, uke 16

  Influensaovervåkingen viser at nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 16 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært

  Publisert

 12. 1513 - Influensaovervåking 2012-13, uke 15

  Influensaovervåkingen viser nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 15 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært fa

  Publisert Oppdatert

 13. 1413 - Influensaovervåking 2012-13, uke 14

  Influensaovervåkingen viser nivået for influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 14 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A har vært fa

  Publisert Oppdatert

 14. 1213 - Influensaovervåking 2012-13, uke 12 og 13

  Influensaovervåkingen viser at antall viruspåvisninger i uke 13 fortsatte å gå ned. Vi har foreløpig ikke tall for uke 13 for influensaliknende sykdom. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antal

  Publisert Oppdatert

 15. 1113 - Influensaovervåking 2012-13, uke 11

  Influensaovervåkingen viser at både forekomsten av influensaliknende sykdom og antall viruspåvisninger i uke 11 fortsatte å gå ned. Det er nå influensavirus B som dominerer. Antallet influensavirus A

  Publisert Oppdatert

 16. 1013 - Influensaovervåking 2012-13, uke 10

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 10 fortsatte å gå ned. Antall viruspåvisninger ligger nå langt under toppen i uke 2. Det er nå influensavirus B som domine

  Publisert Oppdatert

 17. 0913 - Influensaovervåking 2012-13, uke 9

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 9 for landet som helhet gikk ned sammenliknet med uken før. Antall viruspåvisninger ligger nå langt under toppen i uke 2.

  Publisert Oppdatert

 18. 0813 - Influensaovervåking 2012-13, uke 8

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 8 for landet som helhet gikk svakt ned sammenliknet med uken før. Antall viruspåvisninger har falt litt i forhold til nivå

  Publisert Oppdatert

 19. 0713 - Influensaovervåking 2012-13, uke 7

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 7 for landet som helhet gikk noe ned sammenliknet med uken før. Antall viruspåvisninger har falt litt i forhold til nivået

  Publisert Oppdatert

 20. 0613 - Influensaovervåking 2012-13, uke 6

  Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 6 for landet som helhet var på omtrent samme nivå som før, men region Vest registrerte en økning i aktiviteten. Antall vir

  Publisert Oppdatert