Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i helseforetak

Et viktig element i beredskapen mot pandemisk influensa er planlegging av og tilrettelegging for vaksinasjon. Kommunene/ helseforetakene skal, som en del av sin smittevernberedskap, ha en oppdatert pandemiplan hvor blant annet prosedyre for praktisk gjennomføring av massevaksinasjon inngår. For å bistå kommunene/ helseforetakene i planleggingen av dette arbeidet har Folkehelseinstituttet i samarbeid med sentrale aktører i kommunehelsetjenesten, utarbeidet planer for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner/ helseforetak.

Et viktig element i beredskapen mot pandemisk influensa er planlegging av og tilrettelegging for vaksinasjon. Kommunene/ helseforetakene skal, som en del av sin smittevernberedskap, ha en oppdatert pandemiplan hvor blant annet prosedyre for praktisk gjennomføring av massevaksinasjon inngår. For å bistå kommunene/ helseforetakene i planleggingen av dette arbeidet har Folkehelseinstituttet i samarbeid med sentrale aktører i kommunehelsetjenesten, utarbeidet planer for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner/ helseforetak.


Sammendrag

Det er utarbeidet separate planer for kommuner og helseforetak.

Planene ble sendt ut 7. mai 2009 til alle landets kommuner ved smittevernansvarlig lege/kommunelege, ved rådmannen, alle helseforetak ved direktør og alle fylkeskommuner ved fylkeslegen.

 

 

Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2009
  • Pris: 0kr