Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Statistikk

Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011

I 2011 ble det utført rusmiddelanalyser i ca 9100 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. Instituttet ser rutinemessig etter over 30 forskjellige rusgivende legemidler og narkotiske stoffer, og påviser i snitt ca.3 stoffer i samme blodprøve. Etter alkohol var det stoffene THC, metamfetamin og amfetamin som ble hyppigst påvist.

I 2011 ble det utført rusmiddelanalyser i ca 9100 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. Instituttet ser rutinemessig etter over 30 forskjellige rusgivende legemidler og narkotiske stoffer, og påviser i snitt ca.3 stoffer i samme blodprøve. Etter alkohol var det stoffene THC, metamfetamin og amfetamin som ble hyppigst påvist.


Bestill

Last ned:

Om publikasjonen

  • Utgitt: November 2012
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • ISBN trylt: 978-82-8082-515-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-516-2