Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2004

Statistikken presenterer forhold som endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger / utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgs-funksjoner osv.

Statistikken presenterer forhold som endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger / utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgs-funksjoner osv.


Sammendrag

Datagrunnlaget er et spørreskjema som ble sendt til alle landets kommuner der hver kommune blir bedt om å angi forholdene ved utgangen av foregående år. Statistikken presenterer forhold som endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/ utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgs-funksjoner osv.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 2004
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning