Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapport

Hvem er brukere av eldresentrene?

I rapporten ”Hvem er brukere av eldresentrene?” sammenlignes hjemmeboende eldre over 65 år og som bruker eldresentrene, med dem som ikke bruker eldresentrene. Undersøkelsen er gjort i to bydeler i Oslo, og er utført høsten 2006. Hege Bøen ved Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, står bak undersøkelsen. Rapporten konkluderer med at eldre som bruker eldresentre regelmessig har lavest andel psykiske plager. Blant eldre som bruker sentrene av og til finner man den høyeste andelen med psykiske plager.

I rapporten ”Hvem er brukere av eldresentrene?” sammenlignes hjemmeboende eldre over 65 år og som bruker eldresentrene, med dem som ikke bruker eldresentrene. Undersøkelsen er gjort i to bydeler i Oslo, og er utført høsten 2006. Hege Bøen ved Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, står bak undersøkelsen. Rapporten konkluderer med at eldre som bruker eldresentre regelmessig har lavest andel psykiske plager. Blant eldre som bruker sentrene av og til finner man den høyeste andelen med psykiske plager.


Om rapporten

  • Utgitt: Oktober
  • Forfattere: Hege Bøen.