Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Datasett og lagring av data»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Datasett og lagring av data

Artikkel

Datasett og lagring av data

Datasettet er basert på målinger av høyde, vekt og livvidde i fire undersøkelser av åtte år gamle barn i Norge (Barnevekststudien) og målinger av høyde og vekt av trettenåringer (UngVekst-studien).

en jente og en gutt som sykler
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Datasettet er basert på målinger av høyde, vekt og livvidde i fire undersøkelser av åtte år gamle barn i Norge (Barnevekststudien) og målinger av høyde og vekt av trettenåringer (UngVekst-studien).


Barnevekststudien

Undersøkelse i Barnevekststudien ble gjennomført i 2008, 2010, 2012 og 2015. Hvert av disse årene ble det inkludert rundt 3400 barn. Målingene ble utført av skolenes helsesykepleiere.  

I 2010 og 2015 ble det inkludert opplysninger om høyde og vektmålinger som var utført tidligere i de rutinemessige målingene ved:  

 • fødsel
 • 6 uker
 • 3, 6, 9, 12, 15, 18 og 24 måneder
 • 3, 4 og 6 år

I forbindelse med målingene ble det også spurt om kjennetegn ved skolen som elevene gikk på. I to av undersøkelsene ble det i tillegg spurt om hvordan eleven kom til skolen den dagen målingene ble gjort.  

UngVekst-studien 

Datasettet i Vekstkohorten er basert på målinger av høyde og vekt for omtrent 1900 trettenåringer utført i 2017. 

I 2017 ble også det inkludert opplysninger om høyde og vektmålinger som var utført tidligere i de rutinemessige målingene ved:  

 • fødsel
 • 6 uker 
 • 3, 5, 12, 15 og 24 måneder
 • 4, 6 og 8 år

Via samtykkeerklæringen ble foresatte spurt om hvilke tidligere barneskole(r) elevene hadde gått på siden noen skoler tilbød gratis frukt og grønt i en bestemt periode. I Vekstkohorten vil det være aktuelt å inkludere nye årskull som deltar i Barnevekststudien i årene fremover. 

Lagring av data

Lagringstid  

Det er ønskelig å ta vare på dataene i mange år fremover. I tråd med forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser vil opplysninger i Vekstkohorten bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med undersøkelsen hvis ikke annet følger av samtykket.  

Kriterier for fortsatt drift  

Dette er kriteriene for fortsatt drift av Vekstkohorten: 

 • det foregår forskning ved hjelp av kohorten
 • det finnes gyldig samtykke
 • deltakerne blir jevnlig informert 
 • deltakerne blir gjort oppmerksom på sine rettigheter, herunder muligheten til å trekke seg fra kohorten