Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dette er Vekstkohorten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dette er Vekstkohorten

Artikkel

Dette er Vekstkohorten

En samling av data basert på studier som omfatter den norske barnebefolkningen.

gutt og jente løper
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En samling av data basert på studier som omfatter den norske barnebefolkningen.


Innhold på denne siden

Vekstkohorten ble formelt etablert høsten 2018 som en befolkningsbasert helseundersøkelse, i sammenheng med at forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no) trådte i kraft 13. august 2018. 

Gruppen vi ønsker å studere er den norske barnebefolkningen. Vekstkohorten er en samling av målinger av høyde, vekt og livvidde som ble gjort i Barnevekststudien 2008, 2010, 2012, 2015 og 2019, og i UngVekst-studien 2017.

Hva har vi opplysninger om?

Utvalgene er representative for landets barn ved at det er foretatt trekking av skoleklasser fra tilfeldig valgte skoler i ti tilfeldig valgte fylker. 

Vekstkohorten omfatter foreløpig følgende datainnsamlinger: 

I Barnevekststudien deltok 3. trinn fra 127 skoler og i UngVekststudien deltok en klasse fra 8. trinn ved 152 skoler. Undersøkelsene ble gjort i samarbeid med skolehelsetjenesten på de utvalgte skolene. Dataene består i hovedsak av de nevnte høyde- og vektmålingene, men vil også inneholde helsekortdata fra tidligere høyde- og vektmålinger helt tilbake til fødsel. Det inngår også noe informasjon fra skolene som elevene gikk på. 

I Vekstkohorten vil det være aktuelt å inkludere nye årskull som deltar i Barnevekststudien i årene fremover.

Vekstkohorten omfatter foreløpig følgende datainnsamlinger:

Barnevekststudien

Barnevekststudien ble gjennomført i 2008, 2010, 2012, 2015 og 2019. Hvert av disse årene ble det inkludert rundt 3400 barn. Målingene ble utført av skolenes helsesykepleiere.

I 2010 og 2015 ble det inkludert opplysninger om høyde og vektmålinger som var utført tidligere i de rutinemessige målingene ved:

  • fødsel
  • 6 uker
  • 3, 6, 9, 12, 15, 18 og 24 måneder
  • 3, 4 og 6 år

I forbindelse med målingene ble det også spurt om kjennetegn ved skolen som elevene gikk på. I 2012 og 2015 ble det i tillegg spurt om hvordan eleven kom til skolen den dagen målingene ble gjort.

Det ble også sendt ut informasjonsmateriell til foresatte og skolen.

UngVekst-studien

UngVekst-studien ble gjennomført i 2017 og det ble inkluderte rundt 1900 trettenåringer.

I 2017 ble det også inkludert opplysninger om høyde og vektmålinger som var utført tidligere i de rutinemessige målingene ved:

  • fødsel
  • 6 uker
  • 3, 5, 12, 15 og 24 måneder
  • 4, 6 og 8 år

Via samtykkeerklæringen ble foresatte spurt om hvilke tidligere barneskole(r) elevene hadde gått på siden noen skoler tilbød gratis frukt og grønt i en bestemt periode.

Deltakere inviteres med videre i Vekstkohorten

Del av et internasjonalt nettverk 

Vekstkohorten er tilsluttet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), og tilsvarende datainnsamlinger gjennomføres i mange andre land i Europa. 

Hensikten med WHO-programmet er å følge med på barns vekst og helse i vår verdensdel.