Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dette er Vekstkohorten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dette er Vekstkohorten

Artikkel

Dette er Vekstkohorten

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse som består av data om høyde og vekt fra barn på 8 og 13 år. Livvidde ble også målt på de fleste 8-åringene.

gutt og jente løper
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse som består av data om høyde og vekt fra barn på 8 og 13 år. Livvidde ble også målt på de fleste 8-åringene.


Innhold på denne siden

Vekstkohorten ble formelt etablert høsten 2018 som en befolkningsbasert helseundersøkelse, og er i tråd med forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no) som trådte i kraft 13. august 2018. Forskriften skal sikre at behandlingen av helseopplysninger og humant biologisk materiale foretas på en etisk og forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste.  

Målpopulasjonen/gruppen vi ønsker å studere er den norske barnebefolkningen. Helseundersøkelsen inneholder en samling av data fra barn som det er målt høyde, vekt og livvidde for gjennom gjentatte undersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet.

Hva har vi opplysninger om?

Når forskere studerer en gruppe mennesker over flere år og følger med på hvordan helsen deres utvikler seg, kalles gruppen en "kohort".  Utvalgene er representative for landets barn ved at det er foretatt trekking av skoleklasser fra tilfeldig valgte skoler i ti tilfeldig valgte fylker. 

Vekstkohorten omfatter foreløpig følgende datainnsamlinger: 

I barnevekstundersøkelsene deltok 3. trinn fra 127 skoler og i ungvekstundersøkelsen deltok en klasse fra 8. trinn ved 152 skoler. Undersøkelsene ble gjort i samarbeid med skolehelsetjenesten på de utvalgte skolene. Dataene består i hovedsak av de nevnte høyde- og vektmålingene, men vil også inneholde helsekortdata fra tidligere høyde- og vektmålinger helt tilbake til fødsel. Det inngår også noe informasjon fra skolene som elevene gikk på. 

Samtykkeerklæring 

  • I Barnevekststudien, som ble gjennomført i 2008, 2010, 2012 og 2015, godkjente REK samtykkeerklæring fra én foresatt. 
  • I UngVekst-studien fra 2017 krevde Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) samtykkeerklæring fra begge foresatte. 

Informasjonsmateriell

Samtykkeskjema, informasjonsskriv og nettskjemaer for deltagere i Vekstkohorten:

Mer informasjon finnes på nettsidene til Barnevekststudien og UngVekst-studien.

2008-deltakere inviteres med videre i Vekstkohorten

Våren 2019 ble deltakere fra 2008-innsamlingen i Barnevekststudien invitert til videre deltakelse i Vekstkohorten

Del av et internasjonalt nettverk 

Vekstkohorten er tilsluttet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), og tilsvarende datainnsamlinger gjennomføres i mange andre land i Europa. 

Hensikten med WHO-programmet er å følge med på barns vekst og helse i vår verdensdel.