Hopp til innhold

Artikkel

Tilgang til data fra tvillingregisteret

Publisert Oppdatert

Forskere kan etter søknad få tilgang til data fra Nasjonalt tvillingregisters database. I tillegg kan det  utleveres biologisk materiale til spesifikke analyser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskere kan etter søknad få tilgang til data fra Nasjonalt tvillingregisters database. I tillegg kan det  utleveres biologisk materiale til spesifikke analyser.


Tvillingsregisterets database er omfattende, og utleveringen av data tilpasses den konkrete forespørselen. Personidentifiserbare opplysninger utleveres aldri.

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no: Access to data 

Nasjonalt tvillingregister har egne retningslinjer for tilgang og bruk av tvillingdata. Retningslinjene kan bli endret med utviklingen av registeret. Ellers gjelder Folkehelseinstituttets retningslinjer for datatilgang, samt generelle regler og forskrifter som følger av norsk lov. Se artikkelen :Slik søker du om tilgang til data 

 

Innhold på denne siden