Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Nasjonalt tvillingregister (NTR)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Nasjonalt tvillingregister (NTR)

Artikkel

Tilgang til data fra Nasjonalt tvillingregister (NTR)

Nasjonalt tvillingregister inneholder opplysninger om rundt 32 000 norske tvillinger, hovedsakelig fra fødselskullene 1915–1991. Det kan søkes om tilgang til data.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nasjonalt tvillingregister inneholder opplysninger om rundt 32 000 norske tvillinger, hovedsakelig fra fødselskullene 1915–1991. Det kan søkes om tilgang til data.


Innhold på denne siden

Nasjonalt tvillingregister (NTR) ble formelt opprettet den 26. mars 2009, med konsesjon fra Datatilsynet. Registeret ble etablert av Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. NTR er i dag forvaltet og finansiert av Folkehelseinstituttet.

Les mer om NTR sin historie og data:

Helseopplysninger fra NTR kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene. Søkere som ønsker å låne data fra NTR må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. NTR har hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Personvern

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra NTR, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter.

Slik søker du om data

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no:

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no:

Du finner generell informasjon om søknadsprosessen, forutsetninger for datautlevering og andre opplysninger du trenger for å få tilgang til data fra Folkehelseinstituttet i denne artikkelen:

Svarfrister for utlevering

NTR har en frist på 30 virkedager for utlevering av ikke-sammenstilte data, og 60 virkedager for utlevering av sammenstilte data.

Fristen beregnes fra det tidspunkt komplett søknad foreligger og saksbehandler har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler.

Fakturering

Folkehelseinstituttet tar betalt for medgått arbeidstid i forbindelse med søknadsbehandling, tilrettelegging og utlevering av opplysninger fra NTR. Her finner du informasjon om gjeldende timepris og priseksempler:

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kildeangivelse ved publisering

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra NTR skal oppgi NTR som kilde.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med NTR på e-post: