Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om helseundersøkelsene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om helseundersøkelsene

Artikkel

Om helseundersøkelsene

Landsomfattende helseundersøkelser (LHU) er samlebetegnelsen på en samling helseundersøkelser i Norge. Målet med helseundersøkelsene er å fremskaffe ny kunnskap om befolkningens helsetilstand og sykdomsutbredelse, redusere risiko for sykdom i tidlig stadium og skaffe bedre plangrunnlag for å tilpasse helsetjenesten etter befolkningens behov. Det er også et mål om å skaffe oversikt over helseutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt.

utsikt over norsk landskap
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Landsomfattende helseundersøkelser (LHU) er samlebetegnelsen på en samling helseundersøkelser i Norge. Målet med helseundersøkelsene er å fremskaffe ny kunnskap om befolkningens helsetilstand og sykdomsutbredelse, redusere risiko for sykdom i tidlig stadium og skaffe bedre plangrunnlag for å tilpasse helsetjenesten etter befolkningens behov. Det er også et mål om å skaffe oversikt over helseutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt.


Innhold på denne siden

LHU var tidligere dekket av konsesjon for landsomfattende helseundersøkelser, men faller i dag inn under Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no). 

Data fra 1943-2009

Store mengder data ble samlet inn i forbindelse med ulike helseundersøkelser perioden 1943-2009, og disse dataene er en viktig kilde til oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Det samles ikke inn data i dag, men forskere kan søke om tilgang til data til bruk i forskningsprosjekter.

Samtykker

Alle de landsomfattende helseundersøkelsene er basert på samtykke fra deltagerne, hentet inn i perioden fra 1943 til 2009. Samtykkene er samlet inn etter gjeldende regelverk på datainnsamlingstidspunktet.

I de eldste helseundersøkelsene, slik som Skjermbilde- og Støvlungeundersøkelsene - inkludert høyde-vekt-data for hele befolkningen, var deltakelse lovpålagt (obligatorisk), og deltakerne avga derfor ikke samtykke.

Om de ulike helseundersøkelsene i LHU

Det er gjennomført flere helseundersøkelser i Oslo fra 1972 til 2009 i regi av Oslo Helseråd, Oslo Kommune, Universitetet i Oslo, Statens helseundersøkelser og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har nå databehandlingsansvar for disse helseundersøkelsene.

Kontaktinformasjon

E-post: