Hopp til innhold

Artikkel

Om helseundersøkelsene

Publisert Oppdatert

Landsomfattende helseundersøkelser (LHU) er samlebetegnelsen på en samling helseundersøkelser i Norge. Målet med helseundersøkelsene er å fremskaffe ny kunnskap om befolkningens helsetilstand og sykdomsutbredelse, redusere risiko for sykdom i tidlig stadium og skaffe bedre plangrunnlag for å tilpasse helsetjenesten etter befolkningens behov. Det er også et mål om å skaffe oversikt over helseutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt.

utsikt over norsk landskap
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Landsomfattende helseundersøkelser (LHU) er samlebetegnelsen på en samling helseundersøkelser i Norge. Målet med helseundersøkelsene er å fremskaffe ny kunnskap om befolkningens helsetilstand og sykdomsutbredelse, redusere risiko for sykdom i tidlig stadium og skaffe bedre plangrunnlag for å tilpasse helsetjenesten etter befolkningens behov. Det er også et mål om å skaffe oversikt over helseutviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt.


LHU var tidligere dekket av konsesjon for landsomfattende helseundersøkelser, men faller i dag inn under Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no). 

Data fra 1943-2009

Store mengder data ble samlet inn i forbindelse med ulike helseundersøkelser perioden 1943-2009, og disse dataene er en viktig kilde til oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Det samles ikke inn data i dag, men forskere kan søke om tilgang til data til bruk i forskningsprosjekter.

Samtykker

Alle de landsomfattende helseundersøkelsene er basert på samtykke fra deltagerne, hentet inn i perioden fra 1943 til 2009. Samtykkene er samlet inn etter gjeldende regelverk på datainnsamlingstidspunktet.

I de eldste helseundersøkelsene, slik som Skjermbilde- og Støvlungeundersøkelsene - inkludert høyde-vekt-data for hele befolkningen, var deltakelse lovpålagt (obligatorisk), og deltakerne avga derfor ikke samtykke.

Om de ulike helseundersøkelsene i LHU

Det er gjennomført flere helseundersøkelser i Oslo fra 1972 til 2009 i regi av Oslo Helseråd, Oslo Kommune, Universitetet i Oslo, Statens helseundersøkelser og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har nå databehandlingsansvar for disse helseundersøkelsene.

Kontaktinformasjon

E-post: lhu@fhi.no 

Innhold på denne siden