Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by – UNGDOM 2004 (2004)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by – UNGDOM 2004 (2004)

Artikkel

Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by – UNGDOM 2004 (2004)

Alle unge som deltok i helseundersøkelsene i Hedmark og Oslo i 2001, ble fulgt opp tre år senere i 2004-undersøkelsen. Til sammen har ca. 4000 unge deltatt i begge undersøkelsene. I tillegg deltok en "ny" gruppe 18-19-åringer.

Alle unge som deltok i helseundersøkelsene i Hedmark og Oslo i 2001, ble fulgt opp tre år senere i 2004-undersøkelsen. Til sammen har ca. 4000 unge deltatt i begge undersøkelsene. I tillegg deltok en "ny" gruppe 18-19-åringer.


Helseundersøkelsen ”Ungdom 2004” er den første oppfølgingsundersøkelsen av deltakere fra ungdomsundersøkelsene som startet i 2001, og som er gjennomført i seks fylker. I første runde gikk 15-16-åringene i ungdomsskolen. I 2004 deltok ca 4000 av disse i en ny runde i Oslo og Hedmark. En fikk dermed muligheten til å studere utviklingen i helse og helsevaner fra 16 til 19 årsalder.

Foruten de som deltok i helseundersøkelsen for andre gang, omfatter "Ungdom 2004" en gruppe "nye" 18-19-åringer fra Oslo. Denne gruppen vil sammen med de øvrige gi verdifull informasjon om norske 18-19-åringers helsevaner. Til sammen deltok ca 4700 18-19-åringer.

Ungdom 2004 var et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt (nå Folkehelseinstituttet) og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo (nå Institutt for helse og samfunn, UiO). 

Psykisk og fysisk helse

De unge fikk blant annet spørsmål som gjelder helsevaner, fysiske og psykiske plager og sykdommer. Formålet er blant annet å studere:

  • Betydningen av arv og miljø når det gjelder lese- og skrivevansker (dysleksi)
  • Mekanismer for sosial ulikhet i helse
  • Helsevaner, plager og sykdommer blant 18-19-åringer, samt hvilken betydning trivsel og sosialt nettverk har for helsen

I skoletiden eller per post

2004-undersøkelsen ble gjennomført i Oslo og Hedmark våren 2004. I Oslo ble alle 3. klassinger ved samtlige videregående skoler (VK2-elever) invitert til å delta, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden (”skoleundersøkelsen”). I tillegg fikk alle 18-19-åringer som deltok i helseundersøkelsen UNGHUBRO våren 2001, men som ikke gikk i VK2 våren 2004, tilbud om å være med. Disse ungdommene fikk tilsendt spørreskjema per post (”den postale undersøkelsen”). I Hedmark ble alle ungdommer i alderen 18-19 år som deltok i ungdomsundersøkelsen UNGOPPHED våren 2001 invitert. I Hedmark skjedde undersøkelsen per post. 

Informasjonsmateriell for Oslo og Hedmark var tilnærmet likt. I tillegg besto studien av en børsteprøve fra slimhinnen i munnen, som benyttes for å studere arvematerialet.

Antall deltakere

I Ungdom 2004 inngår nesten alle elevene som var registrert på skolelistene i Oslo i 2004. Vel 90 prosent av de som ble invitert i skolen deltok. I den postale undersøkelsen i Oslo var svarprosenten som forventet lavere, med en deltakelse på 43 prosent. Av de Oslo-ungdommene som var med i helseundersøkelsen i ungdomsskolen i 2001, deltok 77 prosent av de som ble invitert i den nye undersøkelsen i 2004. I Hedmark var det tilsvarende tallet 55 prosent. Til sammen var det ca 4000 unge som deltok i helseundersøkelsene i både 2001 og 2004. 

Resultater

Resultatene er viktige for å kunne bedre helsetjenesten for ungdom i framtiden.

Protokoller og spørreskjemaer