Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR)

Artikkel

Senter for forskning på epidemitiltak

Senter for forskning på epidemitiltak

Senter for forskning på epidemitiltak skal utføre effektstudier av smitteverntiltak og styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om tiltak ved epidemier.

illustrasjone av folk på buss der halvparten har på munnbind og halvparten ikke
Illustrasjon: FHI

Senter for forskning på epidemitiltak skal utføre effektstudier av smitteverntiltak og styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om tiltak ved epidemier.


Bakgrunn

Over hele verden har det vært iverksatt langvarige, inngripende smitteverntiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Kunnskapsgrunnlaget for tiltakene var tynt ved starten av pandemien, både fordi egenskapene ved det nye viruset var ukjente og fordi det har vært utført lite forskning på smitteverntiltak fra før av. Myndigheter både i Norge og resten av verden har derfor måttet fatte beslutninger som har fått store konsekvenser for hele befolkningen, på usikkert grunnlag.

Den pågående pandemien har vært ledsaget av en formidabel forskningsinnsats på legemidler og vaksiner. Forskningen på ikke-farmakologiske smitteverntiltak, som for eksempel stengte skoler, stengte spisesteder og utesteder og reiserestriksjoner, har vært nesten ikke-eksisterende. Per 31. august 2021 var det registrert 2180 kontrollerte studier av legemidler mot covid-19. Det tilsvarende tallet for ikke-medikamentelle tiltak var 17.

Senter for forskning på epidemitiltak skal gjennomføre randomiserte og kvasieksperimentelle studier for å øke kunnskapen om effekten av smitteverntiltak. Dette vil være viktig for bekjempelsen av covid-19 globalt og nasjonalt, og for å være best mulig forberedt til kommende pandemier. Senteret vil samarbeide med forskere, institusjoner, organisasjoner og beslutningstagere både nasjonalt og internasjonalt. Tidligere Senter for informerte helsebeslutninger ved FHI er innlemmet i Senter for forskning på epidemitiltak.

Om forskningen

Senterets forskningsaktiviteter kan deles inn i tre hovedmål:

Forberede gjennomføringen av effektstudier av smitteverntiltak, ved å:

  • Identifisere og kartlegge barrierer for gjennomføring av effektstudier av smitteverntiltak og sikre at juridiske, etiske og personvernhensyn for gjennomføring av studier er avklart
  • Utarbeide kunnskapsoppsummeringer for prioritering av tiltak og informere design av studier
  • Legge grunnlaget for gjennomføring av effektstudier

Gjennomføre effektstudier, ved å:

  • Utføre randomiserte og kvasieksperimentelle studier (inkludert prosessevalueringer) av smitteverntiltak
  • Utføre randomiserte og kvasieksperimentelle studier (inkludert prosessevalueringer) av intervensjoner for å bedre oppslutningen om smitteverntiltak
  • Benytte eksisterende data til å vurdere virkninger av smitteverntiltak som har blitt implementert i avgrensede områder til avgrensede perioder.
  • Utføre randomiserte studier av kommunikasjonsstrategier og sanksjoner av oppfatninger og tilsiktet atferd (f.eks. online A/B-testing).

 

Utvikle og evaluere verktøy for å øke bruken av forskning i beslutningsprosesser under helsekriser, og bedre kritisk helsekompetanse i befolkningen, ved å:

  • Utvikle og brukerteste verktøy for å forberede kunnskapsbaserte råd til politikere og myndigheter
  • Evaluere effekten av intervensjoner for å styrke kritisk helsekompetanse