Hopp til innhold

Artikkel

Priser for tilgang til data og biologisk materiale

Publisert Oppdatert

I henhold til det enkelte helseregistrets eller helseundersøkelsens forskrift vil Folkehelseinstituttet ta betalt for faktiske utgifter i forbindelse med administrativt arbeid, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data.

I henhold til det enkelte helseregistrets eller helseundersøkelsens forskrift vil Folkehelseinstituttet ta betalt for faktiske utgifter i forbindelse med administrativt arbeid, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data.


Ved bruk av biologisk materiale skal det i tillegg betales for biobankens arbeid med uttak, behandling, forsendelse og eventuell tilbakeføring av materialet. Tilgang til biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er særskilt regulert (se prisliste under).

Prosjektleder kan på forespørsel motta et kostnadsanslag i startfasen av saksbehandlingen.

Pris for data fra helseregistre 

Timesatsen er per i dag kr. 1025 per time eks. mva.

Veiledende prisliste for helseregistre (PDF)

Pris for data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

Prisliste for MoBa