Hopp til innhold

Artikkel

Priser for tilgang til data og biologisk materiale

Publisert Oppdatert

I henhold til det enkelte helseregistrets eller helseundersøkelsens forskrift vil Folkehelseinstituttet ta betalt for faktiske utgifter i forbindelse med administrativt arbeid, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data.

I henhold til det enkelte helseregistrets eller helseundersøkelsens forskrift vil Folkehelseinstituttet ta betalt for faktiske utgifter i forbindelse med administrativt arbeid, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data.


Ved bruk av biologisk materiale skal det i tillegg betales for biobankens arbeid med uttak, behandling, forsendelse og eventuell tilbakeføring av materialet. Tilgang til biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er særskilt regulert (se prisliste under).

Prosjektleder kan på forespørsel motta et kostnadsanslag i startfasen av saksbehandlingen.

Pris for data fra helseregistre 

Timeprisen justeres årlig, og er per 5. februar 2020 kr 1055 per time eks. mva.

Veiledende prisliste for helseregistre (PDF)

Pris for data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

Prisliste for MoBa