Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Referanseliste med numerisk stil - eksempelsamling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Referanseliste med numerisk stil - eksempelsamling

Artikkel

Referanseliste med numerisk stil - eksempelsamling

Les om hvordan du bør sitere referanser, og finn ut hvordan du legger dem inn i referansehåndteringsverktøyet EndNote.

Les om hvordan du bør sitere referanser, og finn ut hvordan du legger dem inn i referansehåndteringsverktøyet EndNote.


Innhold på denne siden

Disse reglene for sitering tar utgangspunkt i Vancouversystemet, der hver referanse får et unikt nummer i den rekkefølgen den opptrer i teksten. Den fulle referansen blir gitt på slutten av dokumentet.

Stilen bygger på anerkjente regler, men det har blitt gjort lokale tilpasninger for helseforvaltningen, først og fremst for å optimalisere bruken i EndNote. Dersom du bruker EndNote for å utarbeide referanselister, vil programmet sørge for at referansene får riktig oppsett.

Lenken "EndNote-eksempel" åpner et bilde som viser hvordan du legger inn referansen i EndNote. Merk at du må generere referanselisten med referansestilene "Helseforvaltningen numerisk norsk" eller "Helseforvaltningen numerisk engelsk", for å få tilsvarende resultat som i eksemplene. Men referansene registreres i EndNote på samme måte (med noen få unntak – stortingsforhandlinger og Zeiner) dersom du skal bruke "Helseforvaltningen forfatter-årstall"-stil.

Det fins også eget dokument med generelle råd om hvordan registrere referanser i EndNote og hvilke opplysninger som skal være med, som fungerer som et supplement til denne eksempelsamlingen.

I teksten

Arabertall tildeles hver referanse i den rekkefølge den opptrer i artikkelen. Dvs den første referansen blir gitt nummer 1, den andre blir gitt nummer 2 og så videre. Hver gang du siterer en spesiell referanse bruker du samme nummer.

Nummeret settes i parentes på denne måten:

 • "...was the most significant (4)."

Når du siterer flere referanser:

 • Hvis nummereringen er fra-til: bruk bindestrek, for eksempel (2-5)
 • Hvis nummereringen er vilkårlig: skill med semikolon (uten mellomrom), for eksempel (2;4;7;10)

Om mulig, sett henvisningen sist i setningen for ikke å stykke opp språket unødvendig. Tegnsetting (kolon, semikolon og punktum ) settes etter siteringen.

På referanselista

Tidsskriftsartikkel

(Alle eksemplene i dette avsnittet registreres som Reference Type: Journal)

List de første 6 forfatterne. Hvis det er 7 eller flere, list de 6 første fulgt av "et al.":

 • Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002;347(4):284-7. DOI: 10.1056/NEJMsb020632
 • Sarkari B, Gadami F, Shafiei R, Motazedian MH, Sedaghat F, Kasraian L, et al. Seroprevalence of infection among the healthy blood donors in kala-azar endemic areas of Iran. J Parasit Dis 2015;39(3):545-9. DOI: 10.1007/s12639-013-0393-3

(hvorvidt det skal være punktum bak tittel på tidsskrift må være valgfritt. ICMJE bruker punktum i alle sine eksempler, men bruker du helsedirstilene eller Vancouverstilen i EndNote kommer referansen ut uten punktum).

Mange medisinske tidsskrifter har løpende paginering for hvert volum. Da har du mulighet for å kutte ut mnd. og nummer når du siterer referansen. Det letter imidlertid gjenfinning av artikkelen når de bibliografiske opplysningene er fullstendige.

 • Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002;347:284-7. DOI: 10.1056/NEJMsb020632

På tidsskriftstitler skal du bruke forkortet form uten tegn mellom.

 • N Engl J Med

Forkortet form ligger inne i EndNote, og kan eventuelt også finnes ved søk PubMed (Journal).

Merk deg også angivelsen av sidetall, for eksempel 284-7 og ikke 284-287. Ikke gjenta sifre som ikke er nødvendig.

Angi volum med supplement

 • Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache 2002;42(Suppl 2):S93-100. DOI: 10.1046/j.1526-4610.42.s2.7.x (EndNote-eksempel)

Angi volum med del (part)

 • Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal 2002;83(Pt 2):491-5. (EndNote-eksempel)

Angi tidsskriftnummer med del (part)

 • Ahrar K, Madoff DC, Gaupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol 2002;13(9 Pt 1):923-8. DOI: 10.1016/s1051-0443(07)61776-x (EndNote-eksempel)

Tidsskriftnummer uten volum

 • Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin Orthop 2002;(401):230-8. DOI: 10.1097/00003086-200208000-00026 (EndNote-eksempel)

Uten volum og nummer

 • Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction 2002;(Jun):1-6 (EndNote-eksempel)

Epub ahead of print 
Merk deg at dette er en midlertidig sitering. Referansen bør oppdateres når artikkelen får volum, nummer og sidetall knyttet til seg.

 • Pedersen L, Borchgrevink PC, Breivik HP, Fredheim OM. A randomized, double-blind, double-dummy comparison of short- and long-acting dihydrocodeine in chronic non-malignant pain. Pain 2013;Dec 15 [Epub ahead of print]. DOI: 10.1016/j.pain.2013.12.016 (EndNote-eksempel)

Tidsskriftsartikkel under publisering

 • Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A Under publisering 2002. (EndNote-eksempel)

Angivelse av artikkeltype etter behov

 • Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen therapy [brev]. Eur Respir J 2002;20(1):242. DOI: 10.1183/09031936.02.01232001
  (Andre artikkeltyper kan være lederartikkel, oversiktsartikkel og abstract.) (EndNote-eksempel)

Artikkel som inneholder tilbaketrekking

 • Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry 2002;63(2):169. Tilbaketrekking av: J Clin Psychiatry 2000;61(12):909-11. (EndNote-eksempel)

Tilbaketrukket artikkel

 • Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry 2000;61(12):909-11. Tilbaketrekking i: J Clin Psychiatry 2002;63(2):169. DOI: 10.4088/jcp.v61n1203 (EndNote-eksempel)

Artikkel publisert på nytt med korreksjoner

 • Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol 2002;188(1-2):22-5. Revidert publisering av: Mol Cell Endocrinol 2001;183(1-2):123-6. DOI: 10.1016/s0303-7207(02)00038-2 (EndNote-eksempel)

Artikkel publisert med erratum

 • Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a critical review. Clin Ther 2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50. Erratum i: Clin Ther 2001;23(2):309. DOI: 10.1016/s0149-2918(00)83060-x
  (EndNote-eksempel)

Cochrane-artikkel

 • Dennis C-L, Creedy D. Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. The Cochrane Database Syst Rev 2013;(2):CD001134. DOI: 10.1002/14651858.CD001134.pub3 (EndNote-eksempel)

Artikkel på fremmedspråk

 • Miller S, Kühn D, Ptok M. Fragebogenassessments für die Hörgerätekontrolle. [Assessment inventories for hearing aid outcome]. Laryngorhinootologie 2013;92(2):80-9 [På tysk]. DOI: 10.1055/s-0032-1329966 (EndNote-eksempel)

Når forfatter er en organisasjon

 • Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002;40(5):679-86. DOI: 10.1161/01.hyp.0000035706.28494.09 (EndNote-eksempel)

Når det i tillegg til personlig(e) forfatter(e) er en organisasjon som forfatter

 • Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ, Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 European men suffering form lower urinary tract symptoms. J Urol 2003;169(6):2257-61. DOI: 10.1097/01.ju.0000067940.76090.73 (EndNote-eksempel)

Uten forfatter

 • HIV, harm reduction and human rights. CMAJ 2005;172(5):605,607. DOI: 10.1503/cmaj.050150
  (EndNote-eksempel)

Bøker og andre monografier

Personlig forfatter(e) (bruk Reference Type: Book)

 • Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4. utg. St. Louis: Mosby; 2002. (EndNote-eksempel)

Redaktør(er) som forfatter(e) (bruk Reference Type: Edited Book eller Book)

 • Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, red. Operative obstetrics. 2. utg. New York: McGraw-Hill; 2002. (EndNote-eksempel)

Redaktør(er) og forfatter(e) (bruk Reference Type: Book)

 • Zeiner P, red. Arnesen P, Bjercke CA, Bryhn G, Drabitzius B, Jynge AK, Karlsen LW, et al. Barn og unge med ADHD. Vollen: Tell forlag; 2004. (EndNote-eksempel numerisk) (EndNote-eksempel APA)

Organisasjon som forfatter (bruk Reference Type: Book)

 • Royal Adelaide Hospital. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide: Adelaide University; 2001. (EndNote-eksempel)

Kapittel i bok (bruk Reference Type: Book Section)

 • Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. I: Vogelstein B, Kinzler KW, red. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. s. 93-113. (EndNote-eksempel)

Angivelse av type publikasjon etter behov (bruk Reference Type: Book)

 • Livet med bipolar lidelse: erfaringer fra mennesker med diagnosen [brosjyre]. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2009. Tilgjengelig fra: http://www.fhi.no/dokumenter/82e6afc1e1.pdf (EndNote-eksempel)

Conference proceedings (bruk Reference Type: Conference Proceedings)

 • Harden P, Joffe JK, Jones WG, red. Germ cell tumors V: proceedings of the 5th Germ Cell Tumor Conference; Leeds, UK 13-15. september 2001. New York: Springer; 2002. (EndNote-eksempel)

Artikkel/kapittel i conference proceedings (bruk Reference Type: Book Section)

 • Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. I: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, red. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. s. 182-91. (EndNote-eksempel)

Hovedfagsoppgaver, avhandlinger og lignende (bruk Reference Type: Thesis)

 • Bakken TL. Schizophrenia in adults with intellectual disability and autism: behavioural indicators and examination of staff communication skills [doktorgrad]. Oslo: University of Oslo; 2010. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo no. 923. Tilgjengelig fra: http://www.duo.uio.no/publ/IPSYK/2010/100459/Bakken-avh-publ.pdf (EndNote-eksempel)

Rapport og monografiserier

Kjennetegnes ved at det fins en serietittel og rapportnummer skal stå etter årstallet. Hvis det ikke fins benyttes Reference Type: Book, whole.  Så lenge rapporten foreligger i trykt form i tillegg til elektronisk trenger du ikke bruke Reference Type: Electronic Citation når du henviser til rapport som foreligger i pdf-format.  

Rapport med serietittel- og nummer (bruk Reference Type: Report)

 • Kjekshus, LE. INTORG - de somatiske sykehusenes interne organisering: en kartlegging av 50 somatiske sykehus i Norge 2003. Oslo: SINTEF Helse; 2004. SINTEF rapport STF78 A045005. Tilgjengelig fra: https://www.duo.uio.no/handle/123456789/30304 (EndNote-eksempel)

Rapport med annet publikasjonsnummer (bruk Reference Type: Report)

 • Mor-barn vennlig initiativ i Norge: prosjektrapport 1993-1996. Oslo: Statens Helsetilsyn; 1996. IK-2629 (EndNote-eksempel)

Rapport med serietittel- og nummer + publikasjonsnummer (bruk Reference Type: Report)

 • Kvalitetssikring av laboratoriemedisinen i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 1990. Helsedirektoratets utredningsserie 7-1990. IK-2325. (EndNote-eksempel)

Publikasjon fra Folkehelseinstituttet (bruk Reference Type: Report)

 • Lyshol H, Biehl A. Tannhelsestatus i Norge: en oppsummering av eksisterende kunnskap. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2009. Rapport 2009:5. Tilgjengelig fra: http://www.fhi.no/dokumenter/51a1b32cf8.pdf (EndNote-eksempel)

Publikasjon fra Helsedirektoratet (bruk Reference Type: Report)

 • Helsedirektoratet. Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-2070. Tilgjengelig fra: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-fylkesmennene-ved-behandling-av-forerkortsaker/Publikasjoner/veileder-forerkort.pdf (EndNote-eksempel)

Publikasjon fra Statens strålevern (bruk Reference Type: Report)

 • Amundsen I, Brekken A, Liland A. Utslipp av radioaktive stoffer fra Sellafieldanleggene: en gjennomgang av britiske myndigheters regulering av utslippstillatelser. Østerås: Statens strålevern; 2003. StrålevernRapport 2003:2. Tilgjengelig fra: http://www.nrpa.no/dav/774a64327b.pdf (EndNote-eksempel)

Lover og offentlige dokumenter

Lover (bruk Reference Type: Legal Rule or Regulation)

Henvisning til paragraf bør gjøres i løpende tekst, for eksempel ”Helsepersonellova (1) §10a pålegg helsepersonell...”. URL-feltet med lenke til loven i lovdata, kan brukes dersom det er ønskelig.

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). LOV-1999-07-02-63. Sist endret i: LOV-2019-06-21-43. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 (EndNote-eksempel)

Forskrifter (bruk Reference Type: Legal Rule or Regulation)

 • Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften). FOR-2019-03-01-168. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168 (EndNote-eksempel)

NOU'er (bruk Reference Type: Report)

 • Forskning på rusmiddelfeltet: en oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak. Oslo: Statens forvaltningstjeneste; 2003. NOU 2003:4. (EndNote-eksempel)

Stortingsmelding (bruk Reference Type: Report)

Ot.prp (bruk Reference Type: Report)

Prop. 1S (bruk Reference Type: Report)

 • Helse- og omsorgsdepartementet. Prop. 1 S (2011-2012): proposisjon til Stortinget (forslag til storingsvedtak) for budsjettåret 2012. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/35168389/PDFS/PRP201120120001HODDDDPDFS.pdf (EndNote-eksempel numerisk) (EndNote-eksempel APA)

Særtrykk av stortingsforhandling (bruk Reference Type: Report).

 • Nasjonal helseplan (2007-2010). Oslo: Helse- og omsorgsdepartemenetet; 2006. Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2006–2007) kapittel 6. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/Nasjonal_helseplan_Sartrykk.pdf (EndNote-eksempel)

Spørretimen (bruk Reference Type: Report)

 • Hvor lang er veien fram til forskning, kompetansesenter og behandlingstilbud for mennesker med myalgisk encefalopati? Spørsmål nr. 323. Innlevert 13. desember 2004 av stortingsrepresentant Britt Hildeng. Besvart 27. desember 2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Dokument nr. 15 (2004-2005). Tilgjengelig fra: https://stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2004-2005/dok15-200405.pdf (EndNote-eksempel numerisk) (EndNote-eksempel APA)

Høring (bruk Reference Type: Report)

 • Høring - forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød [høring]. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet; 2010. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-innforing-av-etterfo/id621665/ (EndNote-eksempel)

Høringsbrev (bruk Reference Type: Report)

 • Sæther KE, Kræmer AI. Høring - forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød [høringsbrev]. Oslo: Justisdepartementet; 2010. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev/id621671/ (EndNote-eksempel)

Elektronisk materiale

OBS: Statiske dokumenter (PDF) skal som oftes registreres som Report

Hjemmeside/Web site (bruk Reference Type: Web page)

 • Kikhoste [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no [oppdatert 2013; lest 3. januar 2014]. Tilgjengelig fra: http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Kikhoste.aspx (EndNote-eksempel)

Elektronisk publikasjon fra Folkehelseinstituttet (bruk Reference Type: Web page / Electronic Book Section)

 • Smittevernveilederen [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet [oppdatert 7. april 2019; lest 22. mai 2019]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/ (EndNote-eksempel)
 • Vestnilfeber: veileder for helsepersonell. I: Smittevernveilederen [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet [oppdatert 12. januar 2019; lest 22. mai 2019]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/vestnilfeber---veileder-for-helsepe/ (EndNote-eksempel)

Elektronisk publikasjon fra Helsedirektoratet (bruk Reference Type: Web page / Electronic Book Section)

 • Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 7. februar 2019; lest 22. mai 2019]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten (EndNote-eksempel)
 • Helsedirektoratet. Kapittel 6: Helsestasjon for ungdom. I: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet [oppdatert 7. februar 2019; lest 22. mai 2019]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-for-ungdom (EndNote-eksempel)

Database (bruk Reference Type: Web page)

 • Legemiddelsøk [database]. Oslo: Statens legemiddelverk [oppdatert 22. oktober 2013; lest 22. oktober 2013]. Tilgjengelig fra: http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/default.aspx (EndNote-eksempel)

Artikkel i BMJ Best Practice (bruk Reference Type: Web page)

 • Chronic pain syndromes. BMJ Best Practice [database]. London: BMJ Publishing group [oppdatert 9. oktober 2013; lest 21. januar 2014]. (EndNote-eksempel)

Artikkel i UpToDate (bruk Reference Type: Web page)

 • Rosenquist EWK. Overview of the treatment of chronic pain. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [oppdatert 26. september 2013; lest 21. januar 2014]. (EndNote-eksempel)

E-post (bruk Reference Type: Personal Communication)

 • Lubega G, Bibliotek for helseforvaltningen. Regler for korrekt sitering av referanser. E-post til: Marita Heintz, 16. februar 2016. (EndNote-eksempel)

CD-rom (bruk Reference Type: Audiovisual material)

 • Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. (EndNote-eksempel)

TV-program på nettet (bruk Reference Type: Audiovisual material)

 • Hvor farlig er egentlig flåtten?: puls flått [tv-program]. Oslo: NRK; 2010. Tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/665925/ (EndNote-eksempel)

Facebook (bruk Reference Type: Web page)

 • Arcade Fire. Facebook [nettside]. Menlo Park: Facebook, Inc [oppdatert 9 mars 2011; lest 9 mars 2011]. Tilgjengelig fra: http://www.facebook.com/arcadefire (EndNote-eksempel)

Twitter (bruk Reference Type: Web page)

 • Heintz M. ElanorMarita. Twitter [nettside].Twitter, Inc [oppdatert 26. november 2016; lest 15. april 2016]. Tilgjengelig fra: https://twitter.com/ElanorMarita (EndNote-eksempel)

Blogg (bruk Reference Type: Web page)

 • Nereng EM. Voe [blogg]. [oppdatert Januar 2011; lest 9 mars 2011]. Tilgjengelig fra: https://www.voeblogg.no/ (EndNote-eksempel)

Wiki (bruk Reference Type: Web page)

 • AIDS Wiki [nettside]. [oppdatert 11. august 2015; lest 15. april 2016]. Tilgjengelig fra: http://aidswiki.net/ (EndNote-eksempel)

Annet publisert materiale

Artikkel i avis (bruk Reference Type: Newspaper Article)

 • Hafstad A. Bosted avgjør brystkreft-behandling. Aftenposten 3. Mars 2005; s. 10 (EndNote-eksempel)

Artikkel i nettavis (bruk Reference Type: Web Page)

 • Dommerud T, Olsen T. 150 unge venter på operasjon [nettartikkel]. Oslo: Aftenposten [oppdatert 17. november 2014; lest 15. april 2016]. Tilgjengelig fra: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/150-unge-venter-pa-operasjon-7788995.html (EndNote-eksempel)

Audiovisuelt material, f.eks DVD og VHS (bruk Reference Type: Audiovisual Material)

 • Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [VHS]. Secaucus: Network for Continuing Medical Education; 2002. (EndNote-eksempel)

Upublisert materiale

Dersom det er mulig bør man referere til mer etterprøvbare kilder enn personlige meddelelser og upubliserte data.

Upubliserte data, f.eks: tall fra statistikkbanken, artikkel som ikke har blitt antatt i et fagtidsskrift m.m. (bruk Reference Type: Report)

 • Schjønsby AP. Undersøkelse blant norske gynekologer om hvor lenge de ville sykmelde en pasient etter forskjellige inngrep [upublisert]. 2008. (EndNote-eksempel)
 • Tall fra Norsk pasientregister (NPR). Oslo: Helsedirektoratet; 2014. (EndNote-eksempel)

Foredrag (bruk Reference Type: Conference Paper)

 • Våtsveen TK, Wader KF, Grøseth LAG, Sundan A, Hong Yan D, Børset M, et al. Multiple Myeloma Patients- a prospective study based on interphase-FISH on newly diagnosed patiens from 2006-2010. Foredrag på Gordon Research Conferences 23.-28. januar 2011. (EndNote-eksempel)

Foredrag (bruk Reference Type: Conference Paper)

 • Strømme H, Hafstad E, Heintz M, Straumann GH, Jamtvedt G. Finding systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library? Poster på 23rd Cochrane Colloquium; Vienna, Austria 3.-7. oktober 2015. (EndNote-eksempel)

Personlig meddelelse (bruk Reference Type: Personal Communication)

 • Hansen M, Helsedirektoratet. Personlig meddelelse 13. desember 2013. (EndNote-eksempel)

Bok under publisering (bruk Reference Type: Book)

 • Malt UF, Andreassen OA, Melle I, Årsland D. Lærebok i psykiatri. 3 utg. Oslo: Gyldendal; Under publisering 2012.
  (På engelsk blir det - In press.) (EndNote-eksempel)

Brev (bruk Ref Type: Personal Communication)

 • Heintz M, Bibliotek for helseforvaltningen. Økonomiske og administrative konsekvenser av å legge inn forskjellige referansetyper i EndNote. Brev til: Folkehelseinstituttet v/ Grace Lubega, Oslo, 20. februar 2016. (EndNote-eksempel)

Pågående studie (bruk Ref Type: Report)

 • Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Adults With Recurrent/Metastatic Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (cSCC) or Locally Advanced Unresectable cSCC (MK-3475-629/KEYNOTE-629) [pågående studie]. 2017-2022. NCT03284424. Tilgjengelig fra: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03284424 (EndNote-eksempel)

Språk

Fra engelsk til norsk

Referansene i denne eksempelsamlingen er på norsk, men Helseforvaltningsstilene fins både på norsk og engelsk. Nedenfor følger en liste over hvordan de norske begrepene skal oversettes til engelsk. Alle termer som er uthevet, oversettes automatisk av EndNote når du endrer stil. De øvrige termene må du endre manuelt. 

Tabell 1. Norske begreper oversatt til engelsk

NORSK

ENGELSK

red.

editor / editors

2 utg.

2nd. ed.

3 utg.

3rd. ed.

utg.

ed.

s.

p.

i:

in:

Tilbaketrekking av

Retraction of

Tilbaketrekking i

Retraction in

Revidert publisering av

Corrected and republished from

Erratum i

Erratum in

Tilgjengelig fra

Available from

Hentet …. fra

Retrieved …, from

oppdatert

updated

lest

cited

3. januar 2014

Januar 3, 2014

CD-rom

CD-rom

Database

Database

Nettdokument

Web document

Nettdokument (PDF)

Web document (PDF)

Nettside

Web site

E-post

E-mail

Brev

Letter

Leder

Editorial

Oversiktsartikkel

Review

Abstrakt

Abstract

Tv-program

Television programme

Brosjyre

Brochure

Doktorgrad

Dissertation

Høring

Hearing

Upublisert

Unpublished

Foredrag

Presentation

Under publisering

In press

Personlig meddelelse

Personal communication