Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Referanseliste med forfatter-årstall-stil»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Referanseliste med forfatter-årstall-stil

Artikkel

Referanseliste med forfatter-årstall-stil

Les om hvordan du bør sitere referanser, og finn ut hvordan du legger dem inn i EndNote.

Les om hvordan du bør sitere referanser, og finn ut hvordan du legger dem inn i EndNote.


Innhold på denne siden

Disse reglene for sitering tar utgangspunkt i APA-stilen (6 utg.). Dette er en forfatter-årstall-stil, dvs. at i dette systemet refereres det til referansene med forfatterens etternavn + årstall, i klammer (parentes). Den fulle referansen står helt til slutt i artikkelen, listet opp alfabetisk.
Lenken "EndNote-eksempel" åpner et bilde som viser hvordan du legger inn referansen i EndNote. Merk at du må generere referanselisten med stilen "Helseforvaltningen forfatter-årstall norsk" eller "Helseforvaltningen forfatter-årstall engelsk", for å få tilsvarende resultat som i eksemplene. Men referansene registreres i EndNote på samme måte (med noen få unntak – Stortingsforhandlinger og Zeiner) dersom du skal bruke "Helseforvaltningen numerisk"-stil.

Det fins også eget dokument med generelle råd om hvordan registrere referanser i EndNote og hvilke opplysninger som skal være med, som fungerer som et supplement til denne eksempelsamlingen.

I teksten

1 forfatter:

 • ... was the most significant (Kjekshus, 2004).

2 forfattere:

 • .. .was the most significant (Christensen & Oppacher, 2002).

3–5 forfattere:

 • ... was the most significant (Halpern, Ubel, & Caplan, 2002).

3–5 forfattere når samme referanse blir brukt for 2. gang:

 • ... was the most significant (Halpern et al., 2002).

6 eller flere forfattere:

 • ...was the most significant (Våtsveen et al., 2011).

Ingen forfatter – bruk tittel:

 • ... was the most significant ("HIV, harm reduction and human rights," 2005).

Når du siterer flere referanser:

 • ... was the most significant (Anderson et al., 1998; Christensen & Oppacher, 2002; Våtsveen et al., 2011).

Om mulig, sett henvisningen sist i setningen for ikke å stykke opp språket unødvendig. Siteringen skal stå til venstre for punktum, kolon og semikolon.

 

OBS! For Helsedirektoratet gjelder følgende:

1 forfatter:

 • ... was the most significant (Kjekshus, 2004).

2 eller flere forfattere:

 • ...was the most significant (Våtsveen et al., 2011).

På referanselista

Tidsskriftsartikkel

(alle eksemplene i dette avsnittet registreres som Ref Type: Journal)

List de første 7 forfatterne. Hvis det er 8 eller flere, list de 6 første fulgt av ", ... [siste forfatter]"

 • Halpern, S. D., Ubel, P. A., & Caplan, A. L. (2002). Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. New England Journal of Medicine, 347(4), 284-287. https://doi.org/10.1056/NEJMsb020632
 • Sarkari, B., Gadami, F., Shafiei, R., Motazedian, M. H., Sedaghat, F., Kasraian, L., ... Davami, M. H. (2015). Seroprevalence of infection among the healthy blood donors in kala-azar endemic areas of Iran. Journal of Parasitic Diseases, 39(3), 545-549. https://doi.org/10.1007/s12639-013-0393-3

Mange tidsskrifter har løpende paginering for hvert volum. Da har du mulighet for å kutte ut heftenummer når du siterer referansen. Det letter imidlertid gjenfinning av artikkelen når de bibliografiske opplysningene er fullstendige.

 • Halpern, S. D., Ubel, P. A., & Caplan, A. L. (2002). Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. New England Journal of Medicine, 347, 284-287. https://doi.org/10.1056/NEJMsb020632

Merk deg også angivelsen av sidetall, for eksempel 284-287 og ikke 284-7.

Angi volum med supplement

Angi volum med del (part)

 • Abend, S. M., & Kulish, N. (2002). The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. International Journal of Psycho-Analysis, 83(Pt 2), 491-495. (EndNote-eksempel)

Angi tidsskriftnummer med del (part)

Tidsskriftnummer uten volum

Uten volum og nummer

 • Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. (2002). HRSA Careaction, (Jun), 1-6. (EndNote-eksempel)

Finnes ikke volum og nummer er det fint om du fører inn hvilken måned tidsskriftet ble utgitt. Det letter gjenfinningen.

Epub ahead of print
Merk deg at dette er en midlertidig sitering. Referansen bør oppdateres når artikkelen får volum, nummer og sidetall knyttet til seg.

 • Pedersen, L., Borchgrevink, P. C., Breivik, H. P., & Fredheim, O. M. (2013). A randomized, double-blind, double-dummy comparison of short- and long-acting dihydrocodeine in chronic non-malignant pain. Pain, Dec 15 [Epub ahead of print]. https://doi.org/10.1016/j.pain.2013.12.016 (EndNote-eksempel)

Tidsskriftsartikkel under publisering

 • Tian, D., Araki, H., Stahl, E., Bergelson, J., & Kreitman, M. (Under publisering 2002). Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. (EndNote-eksempel)

Angivelse av artikkeltype etter behov

Artikkel som inneholder tilbaketrekking

 • Feifel, D., Moutier, C. Y., & Perry, W. (2002). Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone. Journal of Clinical Psychiatry, 63(2), 169. (EndNote-eksempel) Tilbaketrekking av: J Clin Psychiatry 2000;61(12):909-11.

Tilbaketrukket artikkel

 • Feifel, D., Moutier, C. Y., & Perry, W. (2000). Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone. Journal of Clinical Psychiatry, 61(12), 909-911. Tilbaketrekking i: J Clin Psychiatry 2002;63(2):169. https://doi.org/10.4088/jcp.v61n1203 (EndNote-eksempel)

Artikkel publisert med erratum

Cochrane artikkel

Artikkel på fremmedspråk

Når forfatter er en organisasjon

Når det i tillegg til personlig(e) forfatter(e) er en organisasjon som forfatter

Artikkel uten forfatter

Bøker og andre monografier

Personlig forfatter(e) (bruk Ref Type: Book)

 • Murray, P. R., Rosenthal, K. S., Kobayashi, G. S., & Pfaller, M. A. (2002). Medical microbiology (4. utg.). St. Louis: Mosby. (EndNote-eksempel)

Redaktør(er) som forfatter(e) (bruk Ref Type: Edited Book)

 • Gilstrap, L. C., Cunningham, F. G., & VanDorsten, J. P. (red.). (2002). Operative obstetrics (2. utg.). New York: McGraw-Hill. (EndNote-eksempel)

Redaktør(er) og forfattere(er) (bruk Ref Type: Book)

 • Zeiner, P. (red)., Arnesen, P., Bjercke, C. A., Bryhn, G., Drabitius, B., Jynge, A. K., . . . Øgrim, G. (2004). Barn og unge med ADHD (2. utg.). Vollen: Tell forlag. (EndNote-eksempel APA) (EndNote-eksempel numerisk)

Organisasjon som forfatter (bruk Ref Type: Book)

 • Royal Adelaide Hospital. (2001). Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide: Adelaide University. (EndNote-eksempel)

Kapittel i bok (bruk Ref Type: Book Section)

 • Meltzer, P. S., Kallioniemi, A., & Tremt, J. M. (2002). Chromosome alterations in human solid tumors. I: B. Vogelstein & K. W. Kinzler (red.), The genetic basis of human cancer (s. 93-113). New York: McGraw-Hill. (EndNote-eksempel)

Angivelse av type publikasjon etter behov (bruk Reference Type: Book)

 • Livet med bipolar lidelse: erfaringer fra mennesker med diagnosen. (2009). [brosjyre]. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hentet fra http://www.fhi.no/dokumenter/82e6afc1e1.pdf (EndNote-eksempel)

Conference proceedings (bruk Ref Type: Conference Proceedings)

 • Harden, P., Joffe, J. K., & Jones, W.G. (red.). (2002). Germ cell tumors V: proceedings of the 5th Germ Cell Tumor Conference, Leeds, UK, 13-15. september 2001. New York: Springer. (EndNote-eksempel)

Artikkel/kapittel i conference proceedings (bruk Ref Type: Book Section)

 • Christensen, S., & Oppacher, F. (2002). An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. I: J. A. Foster, E. Lutton, J. Miller, R. C., & A. G. Tettamanzi (red.), Genetic programming: EuroGP 2002: proceedings of the 5th Europeand Conference on Genetic Programming; Apr 3-5 2002; Kinsdale, Ireland (s. 182-191). Berlin: Springer. (EndNote-eksempel)

Hovedfagsoppgaver, avhandlinger og lignende (bruk Ref Type: Thesis)

 • Bakken, T. L. (2010). Schizophrenia in adults with intellectual disability and autism: behavioural indicators and examination of staff communication skills (doktorgrad). (Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo no. 923). Oslo: University of Oslo. Hentet fra http://www.duo.uio.no/publ/IPSYK/2010/100459/Bakken-avh-publ.pdf (EndNote-eksempel)

Rapport og monografiserier

Kjennetegnes ved at det fins en serietittel og rapportnummer skal stå etter årstallet. Hvis det ikke fins benyttes Ref Type: Book, whole. Så lenge rapporten foreligger i trykt form i tillegg til elektronisk trenger du ikke bruke Ref Type: Electronic Citation når du henviser til rapport som foreligger i pdf-format.

Rapport med serietittel- og nummer (bruk Reference Type: Report)

 • Kjekshus, L. E. (2004). INTORG - de somatiske sykehusenes interne organisering: en kartlegging av 50 somatiske sykehus i Norge 2003. (SINTEF rapport STF78 A045005). Oslo: SINTEF Helse. (EndNote-eksempel)

Rapport med annet publikasjonsnummer (bruk Reference Type: Report)

 • Mor-barn vennlig initiativ i Norge: prosjektrapport 1993-1996. (1996). (IK-2629). Oslo: Statens helsetilsyn. (EndNote-eksempel)

Rapport med serietittel- og nummer + publikasjonsnummer (bruk Reference Type: Report)

 • Kvalitetssikring av laboratoriemedisinen i primærhelsetjenesten. (1990). (Helsedirektoratets utredningsserie 7-1990 IK-2325). Oslo: Helsedirektoratet. (EndNote-eksempel)

Publikasjon fra Folkehelseinstituttet (bruk Reference Type: Report)

 • Lyshol, H., & Biehl, A. (2009). Tannhelsestatus i Norge: en oppsummering av eksisterende kunnskap (Rapport 2009:5). Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hentet fra http://www.fhi.no/dokumenter/51a1b32cf8.pdf (EndNote-eksempel)

Publikasjon fra Helsedirektoratet (bruk Ref Type: Report)

 • Helsedirektoratet. (2011). Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker (IS-2070). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-fylkesmennene-ved-behandling-av-forerkortsaker-/Publikasjoner/retningslinjer-for-fylkesmennene-ved-behandling-av-forerkortsaker.pdf (EndNote-eksempel)

Publikasjon fra Statens strålevern (bruk Reference Type: Report)

 • Amundsen, I., Brekken, A., & Liland, A. (2003). Utslipp av radioaktive stoffer fra Sellafieldanleggene: en gjennomgang av britiske myndigheters regulering av utslippstillatelser (StrålevernRapport 2003:2). Østerås: Statens strålevern. Hentet fra http://www.nrpa.no/dav/774a64327b.pdf (EndNote-eksempel)

Lover og offentlige dokumenter

Lover (bruk Ref Type: Legal Rule or Regulation).

Henvisning til paragraf bør gjøres i løpende tekst, for eksempel ”Helsepersonelloven (1999) §10a pålegg helsepersonell...”. URL-feltet med lenke til loven i lovdata, kan brukes dersom det er ønskelig.

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). (1999). LOV-1999-07-02-63. Sist endret i LOV-2019-06-21-43. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 (EndNote-eksempel)

Forskrifter (bruk Ref Type: Legal Rule or Regulation).

 • Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften). (2000). FOR-2019-03-01-168. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168. (EndNote-eksempel)

NOU'er (bruk Ref Type: Report).

 • Forskning på rusmiddelfeltet: en oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak. (2003). (NOU 2003:4). Oslo: Statens forvaltningstjeneste. (EndNote-eksempel)

Stortingsmelding (bruk Reference Type: Report).

 • Sosial- og helsedepartementet. (1999). Om akuttmedisinsk beredskap. (St.meld. nr 43 (1999-2000)). Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/19992000/stmeld-nr-43-1999-2000-.html?id=193493 (EndNote-eksempel APA) (EndNote-eksempel numerisk)

Ot.prp (bruk Reference Type: Report).

 • Helsedepartementet. (2002). Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). (Ot.prp. nr 100 (2002-2003)). (EndNote-eksempel APA) (EndNote-eksempel numerisk)

Prop. 1S (bruk Reference Type: Report).

 • Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). Prop. 1 S (2011-2012): proposisjon til Stortinget (forslag til storingsvedtak) for budsjettåret 2012. Hentet fra http://www.regjeringen.no/pages/35168389/PDFS/PRP201120120001HODDDDPDFS.pdf (EndNote-eksempel APA) (EndNote-eksempel numerisk)

Særtrykk av stortingsforhandling (bruk Reference Type: Report).

 • Nasjonal helseplan (2007-2010). (2006). (Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2006–2007)). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/Nasjonal_helseplan_Sartrykk.pdf (EndNote-eksempel)

Spørretimen (bruk Reference Type: Report).

 • Hvor lang er veien fram til forskning, kompetansesenter og behandlingstilbud for mennesker med myalgisk encefalopati? Spørsmål nr. 323. Innlevert 13. desember 2004 av stortingsrepresentant Britt Hildeng. Besvart 27. desember 2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. (2004). (Dokument nr. 15 (2004-2005)). Hentet fra https://stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2004-2005/dok15-200405.pdf (EndNote-eksempel APA) (EndNote-eksempel numerisk)

Høring (bruk Reference Type: Report).

 •  Høring - forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød. (2010). [høring]. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-innforing-av-etterfo/id621665/ (EndNote-eksempel)

Høringsbrev (bruk Reference Type: Report).

 • Sæther, K. E., & Krærner, A. I. (2010). Høring - forslag om innføring av etterforskingsplikt ved plutselig og uventet barnedød [høringsbrev]. Oslo: Justisdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev/id621671/ (EndNote-eksempel)

Elektronisk materiale

OBS: Statiske dokumenter (PDF) skal som oftes registreres som Report

Hjemmeside/Web site (bruk Ref Type: Web Page)

 • Kikhoste. (2013). [nettdokument]. Oslo: helsenorge.no. Hentet 3. januar 2014, fra http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Kikhoste.aspx (EndNote-eksempel)

Elektronisk publikasjon fra Folkehelseinstituttet (bruk Reference Type: Web page / Electronic Book Section)

 • Smittevernveilederen. (7. april 2019). [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet 22. mai 2019, fra https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/ (EndNote-eksempel)
 • Vestnilfeber: veileder for helsepersonell. I: Smittevernveilederen. (12. januar 2019). [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet 22. mai 2019, fra https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/vestnilfeber---veileder-for-helsepe/ (EndNote-eksempel)

Elektronisk publikasjon fra Helsedirektoratet (bruk Reference Type: Web page / Electronic Book Section)

 • Helsedirektoratet. (7. februar 2019). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 22. mai 2019, fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten (EndNote-eksempel)
 • Helsedirektoratet. (7. februar 2019). Kapittel 6: Helsestasjon for ungdom. I: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 22. mai 2019, fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-for-ungdom (EndNote-eksempel)

Database (bruk Ref Type: Web Page)

 • Legemiddelsøk. (22. oktober 2013). [database]. Oslo: Statens legemiddelverk. Hentet 22. oktober 2013, fra http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/default.aspx (EndNote-eksempel)

Artikkel i BMJ Best Practice (bruk Reference Type: Web page)

 • Chronic pain syndromes. (09. oktober 2013). BMJ Best Practice [database]. London: BMJ Publishing group. Hentet 21. januar 2014. (EndNote-eksempel)

Artikkel i UpToDate (bruk Reference Type: Web page)

 • Rosenquist, E. W. K. (26. september 2013). Overview of the treatment of chronic pain. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. Hentet 21. januar 2014. (EndNote-eksempel)

E-post (bruk Ref Type: Personal Communication)

 • Lubega, G. (16. februar 2016). Regler for korrekt sitering av referanser. [E-post]. Sendt til Marita Heintz. (EndNote-eksempel)

CD-rom (bruk Ref Type: Audiovisual Material)

 • Anderson, S. C., & Poulsen, K. B. (2002). Anderson's electronic atlas of hematology [CD-rom]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. (EndNote-eksempel)

TV-program på nettet (bruk Reference Type: Audiovisual material)

 • Hvor farlig er egentlig flåtten?: puls flått (2010). [tv-program]. Oslo: NRK. Hentet fra http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/665925/ (EndNote-eksempel)

Facebook (bruk Reference Type: Web page)

 • Arcade Fire. (9 mars 2011). Facebook [nettside]. Menlo Park: Facebook, Inc. Hentet 9 mars 2011, fra http://www.facebook.com/arcadefire (EndNote-eksempel)

Twitter (bruk Reference Type: Web page)

 • Heintz, M. (26. november 2016). ElanorMarita. Twitter [nettside]. Hentet 15. april 2016, fra https://twitter.com/ElanorMarita (EndNote-eksempel)

Blogg (bruk Reference Type: Web page)

 • Nereng, E. M. (Januar 2011). Voe [blogg]. Hentet 9. mars 2011, fra https://www.voeblogg.no/ (EndNote-eksempel)

Wiki (bruk Reference Type: Web page)

 • AIDS Wiki. (11. august 2015). [nettside]. Hentet 15. april 2016, fra http://aidswiki.net/ (EndNote-eksempel)

Annet publisert materiale

Artikkel i avis (bruk Ref Type: Newspaper Article)

 • Hafstad, A. (2005, 3. mars). Bosted avgjør brystkreft-behandling. Aftenposten, s. 10. (EndNote-eksempel)

Artikkel i nettavis (bruk Reference Type: Web Page)

 • Dommerud, T., & Olsen, T. (17. november 2014). 150 unge venter på operasjon [nettartikkel]. Oslo: Aftenposten. Hentet 15. april 2016, fra http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/150-unge-venter-pa-operasjon-7788995.html (EndNote-eksempel)

Audiovisuelt materiale (bruk Ref Type: Audiovisual Material)

 • Chason, K. W., & Sallustio, S. (2002). Hospital preparedness for bioterrorism [VHS]. Secaucus: Network for Continuing Medical Education. (EndNote-eksempel)

Upublisert materiale

Dersom det er mulig bør man referere til mer etterprøvbare kilder enn personlige meddelelser og upubliserte data.

Upubliserte data, f.eks: tall fra statistikkbanken, artikkel som ikke har blitt antatt i et fagtidsskrift m.m. (bruk Ref Type: Report).

 • Schjønsby, A. P. (2008). Undersøkelse blant norske gynekologer om hvor lenge de ville sykmelde en pasient etter forskjellige inngrep [upublisert]. (EndNote-eksempel)

 • Tall fra Norsk pasientregister (NPR). (2014). Oslo: Helsedirektoratet. (EndNote-eksempel)

Foredrag (bruk Reference Type: Conference Paper)

 • Våtsveen, T. K., Wader, K. F., Grøseth, L. A. G., Sundan, A., Hong Yan, D., Brøset, M., & Waage, A. (2011). Multiple Myeloma Patients- a prospective study based on interphase-FISH on newly diagnosed patiens from 2006-2010. Foredrag på Gordon Research Conferences 23.-28. januar 2011. (EndNote-eksempel)

Poster på konferanse (bruk Reference Type: Conference Paper)

 • Strømme, H., Hafstad, E., Heintz, M., Straumann, G. H., & Jamtvedt, G. (2015). Finding systematic reviews: Can Epistemonikos replace The Cochrane Library? Poster på 23rd Cochrane Colloquium, Vienna, Austria 3.-7. oktober 2015. (EndNote-eksempel)

Personlig meddelelse (bruk Ref Type: Personal Communication)

Bok under publisering (bruk Ref Type: Book)

 • Malt, U. F., Andreassen, O. A., Melle, I., & Årsland, D. (Under publisering 2012). Lærebok i psykiatri (3 utg.). Oslo: Gyldendal. (EndNote-eksempel)

Brev (bruk Ref Type: Personal Communication)

 • Heintz, M. (20. februar 2016). Økonomiske og administrative konsekvenser av å legge inn forskjellige referansetyper i EndNote. [Brev]. Sendt til Folkehelseinstituttet v/ Grace Lubega. (EndNote-eksempel)

Pågående studie (bruk Ref Type: Report)

 • Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Adults With Recurrent/Metastatic Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (cSCC) or Locally Advanced Unresectable cSCC (MK-3475-629/KEYNOTE-629). (2017-2022). [pågående studie]. (NCT03284424). Hentet fra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03284424 (EndNote-eksempel)

Språk

Fra engelsk til norsk

Referansene i denne eksempelsamlingen er på norsk, men Helseforvaltningsstilene fins både på norsk og engelsk. Nedenfor følger en liste over hvordan de norske begrepene skal oversettes til engelsk. Alle termer som er uthevet, oversettes automatisk av EndNote når du endrer stil. De øvrige termene må du endre manuelt 

Tabell 1. Norske begreper oversatt til engelsk

NORSK

ENGELSK

red.

editor / editors

2 utg.

2nd. ed.

3 utg.

3rd. ed.

utg.

ed.

s.

p.

i:

in:

Tilbaketrekking av

Retraction of

Tilbaketrekking i

Retraction in

Revidert publisering av

Corrected and republished from

Erratum i

Erratum in

Tilgjengelig fra

Available from

Hentet …. fra

Retrieved …, from

oppdatert

updated

lest

cited

3. januar 2014

Januar 3, 2014

CD-rom

CD-rom

Database

Database

Nettdokument

Web document

Nettdokument (PDF)

Web document (PDF)

Nettside

Web site

E-post

E-mail

Brev

Letter

Leder

Editorial

Oversiktsartikkel

Review

Abstrakt

Abstract

Tv-program

Television programme

Brosjyre

Brochure

Doktorgrad

Dissertation

Høring

Hearing

Upublisert

Unpublished

Foredrag

Presentation

Under publisering

In press

Personlig meddelelse

Personal communication