Hopp til innhold

Artikkel

Artikkelkopier, fjernlån og innkjøp

Publisert Oppdatert

Bibliotek for helseforvaltningen har tilgang til flere tusen e-tidsskrifter og samarbeider med en rekke artikkelleverandører. Vi skaffer også annen litteratur, enten ved fjernlån eller innkjøp.

Bibliotek for helseforvaltningen har tilgang til flere tusen e-tidsskrifter og samarbeider med en rekke artikkelleverandører. Vi skaffer også annen litteratur, enten ved fjernlån eller innkjøp.


Bibliotekets samling er søkbar i Oria (OBS bruk annen nettleser enn Explorer). I Oria finner du det meste som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek: artikler, bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, musikk og filmer.

Bibliotekets boksamling består først og fremst av litteratur innen rusfag, samt FHIs publikasjoner. I tillegg har vi tilgang til flere tusen e-tidsskrifter. Men artiklene og bøkene vi kan levere, begrenser seg ikke til vår egen samling. Gjennom bibliotekenes fjernlånssamarbeid kan vi skaffe de fleste bøker og tidsskrifter.

Tidsskriftartikler

Biblioteket har elektronisk abonnement på flere tusen tidsskrifter. Artikler fra disse tidsskriftene deles kostnadsfritt med etatene. Artikler vi ikke har tilgang til, bestiller vi fra et annet bibliotek. Disse faktureres med 70 kroner per artikkel. Leveringstiden er 1–3 dager.

Formidling av elektroniske artikler

Vi har dessverre ikke anledning til å sende elektroniske kopier direkte til deg. Det skyldes bestemmelser fra leverandørene av de forskjellige tidsskriftene. Det er i dag ingen leverandører som tillater formidling av elektroniske artikler direkte til sluttbruker, siden faren for ulovlig deling og manipulasjon av elektronisk materiale anses som for stor.

For å sørge for kortest mulig leveringstid også etter tap av lokalt bibliotek, har vi med de fleste etatene inngått avtale om formidling av elektroniske artikler til sentralt e-postmottak hos den enkelte etat. Artiklene skrives ut hos postmottaket, og sendes i internpost til sluttbruker. For de etatene som ikke har inngått avtale om levering til postmottak, sender vi artiklene med vanlig post.

Bøker – lån og innkjøp

Lån innebærer som regel innlån fra andre bibliotek og bøkene har en lånetid på 3–4 uker. Tjenesten er kostnadsfri. Leveringstid er ca. 1 uke.

Innkjøp gjøres fra utvalgte leverandører. Leveringstiden er 1–3 uker. Innkjøp faktureres bestiller.

Ved bestilling er det viktig å presisere om det gjelder lån eller innkjøp.

Hvem eier bøker som er innkjøpt via Biblioteket?

Bibliotek for helseforvaltningen er et desentralisert bibliotek. Dette betyr at all litteratur kjøpes inn for bestillers regning. Bøkene plasseres hos, og eies av, den enkelte etat som har betalt for dem.

Hvordan bestille artikler og bøker?

Send e-post til biblioteket@fhi.no