Hopp til innhold

Prosjekt

Makronæringsstoffinntak og vektøkning i graviditeten, fødselsutfall og barns helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Betydning av inntaksmønsteret av makro-næringsstoffene (fett, protein og karbohydrater) og betydning for blant annet vektutviklingen under svangerskapet.


Sammendrag

Denne studien er en multisenter studie hvor man skal bruke data fra tre store kohorter fra Danmark, Nederland og Norge*** DNBC, Lifelines og MoBa. Man ønsker å teste Baker teorien ved å se på om inntaksmønsteret av makro-næringsstoffene (fett, protein og karbohydrater) og o energien fra disse har betydning for vektutviklingen under svangerskapet i tillegg til andre fødselsutfall som fødselsvekt og hvis barnet fødes med for lav eller for høy vekt. Videre vil man undersøke om makro-næringsstoffmønsteret har betydning for barnets vektutvikling vid 7 år ved å studere vekt, høyde og BMI. MoBa vil delta med alle mødre som har fylt ut kostspørreskjema og skjema 1i svangerskapet og opplysninger om fødselsutfall i medisinsk fødselsregister. Videre vil man trenge opplysninger om vektøkningen i svangerskapet og opplysninger fra skjema vid 7 år alder. Prosjektet vil gi innsikt i betydningen av mors inntak av makro-næringsstoffenes på mors og barnets helse, noe som ikke har blitt studert tidligere.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Alice Margareta Haugen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet