Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

Prosjekt

Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn.


Sammendrag

Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn. Prosjektet skal gi kunnskap om effekten av TRT blant enslige mindreårige asylsøkere, EMA, og barn med asylsøkende foreldre. Prosjektet skal gi kunnskap om 1) tilpasningen av TRT til rutinene i mottak*** 2) helsefremmende effekter av TRT blant EMA og barn med asylsøkende foreldre*** Målgruppen er 120 EMA og barn med asylsøkende foreldre fra 10 -18 år. Effektmålingene er basert på spørreskjema- og intervjudata fra barna, foreldrene og kontaktpersonene i omsorgssentrene. Forskningsspørsmål: Kan TRT redusere psykiske plager og fremme psykososial fungering blant EMA og barn med asylsøkende foreldre? Hvordan kan TRT tilpasses rutinene i mottak og omsorgssentre?

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brit Oppedal, Folkehelseinstituttet

Start

01.02.2016

Slutt

31.12.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Brit Oppedal