Hopp til innhold

Prosjekt

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og langvarig smerte - prosjektbeskrivelse

Publisert

Prosjektet skal dokumentere sammenheng mellom fysisk aktivitet og smerte i en generell populasjon og undersøke hvilken rolle egenskaper for smerteinhibisjon og smertesensitivitet har for utvikling av (alvorlig) smerte.


Sammendrag

Selv om fysisk aktivitet ofte er benyttet både til forebygging og behandling av langvarig smerte, er det fortsatt manglende kunnskap om sammenhenger mellom disse. Noen resultater tyder på en U-formet assosiasjon. Hensikten med prosjektet er å dokumentere sammenheng mellom fysisk aktivitet og smerte i en generell populasjon og undersøke hvilken rolle egenskaper for smerteinhibisjon og smertesensitivitet har for utvikling av (alvorlig) smerte. Vi benytter oss av tverrsnittdesign for å dokumentere a) sammenheng mellom fysisk aktivitet og selvrapportert smerte og b) sammenheng mellom fysisk aktivitet og eksperimentell smerte. Vi vil siden undersøke resultater fra tverrsnittanalysene i et longitudinal design. Det benyttes eksperimentelle, kliniske og epidemiologiske data fra Tromsøundersøkelsen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Òlöf Anna Steingrìmsdòttir, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet