Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Populasjonsbasert behandling av insomni via internett - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Formålet med dette prosjektet er å prøve ut en nettbasert behandling mot insomni, og å gjennomføre en stor randomisert kontrollert studie for å undersøke behandlingseffekten på voksne i Norge.


 • Start

  01.03.2015

 • Slutt

  01.03.2025

 • Status

  Pågående

 • Finansiering

  EXTRA

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Børge Sivertsen

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Monica Follesø Børmo

  Øystein Vedaa

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Insomni er et stort folkehelseproblem der 1/3 av befolkningen rapporterer ukentlige symptomer. Kognitiv atferdsterapi (KAT) er den mest effektive behandlingen mot insomni, både på kort og lang sikt. Langt flere tilbys imidlertid sovemedisiner enn KAT mot insomni, pga. dårlig kunnskap hos fastleger og mangel på alternativer. Internett kan være et nyttig hjelpemiddel for å gjøre godt etablerte behandlingsmetoder tilgjengelig for flere. Formålet med dette prosjektet er å prøve ut en nettbasert behandling mot insomni, og å gjennomføre en stor randomisert kontrollert studie (RCT) for å undersøke behandlingseffekten på voksne i Norge. Prosjektet vil rekruttere deltagere som rapporterte søvnvansker i HUNT3-undersøkelsen (2006-2008) og tilby disse gratis nettbasert behandling (KAT). Pasientene vil bli fulgt opp etter endt behandling, samt i den den kommende HUNT4 undersøkelsen (2017-2019). Deltagere vil også bli kartlagt gjennom senere koblinger mot sentrale helseregistre.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anja Maria Steinsland Ariansen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Børge Sivertsen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Øystein Vedaa, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Monica Follesø Børmo, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Susanne Hagatun, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet