Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NISSER-prosjekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NISSER-prosjekt

Prosjekt

NISSER-prosjekt - prosjektbeskrivelse

Publisert

FHI har som mål sammen med NMBU og NIVA å sette opp et pilotforsøk for integrert sykdomsovervåking i avløpsvann fra utvalgte lokasjoner i Norge.


Sammendrag

Miljøovervåking ved testing av avløpsvann for å påvise patogene mikroorganismer har en lang historie for bruk i folkehelse sammenhenger, da spesielt poliovirus og mer nylig antimikrobiell resistens (AMR). I kontekst med den pågående COVID-19-pandemien, benyttes miljøovervåking for påvisning av SARS-CoV-2, som skilles ut i avløpsvannet. Selv om forskere i noen europeiske land og USA har demonstrert en sammenheng mellom RNA-konsentrasjoner for SARS-CoV-2 i avløpsvann og antall rapporterte tilfeller av COVID-19, har ikke tilsvarende overvåking blitt implementert eller validert i Norge. Dette gjelder spesielt i sammenheng for bruk i veiledning for folkehelse tiltak. Folkehelseinstituttet (FHI) har som mål sammen med Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) å sette opp et pilotforsøk (NISSER-prosjektet) for integrert sykdomsovervåking i avløpsvann fra utvalgte lokasjoner i Norge som Oslo Kommune og området rundt Oslo Lufthavn Gardermoen. Pilotforsøket involverer de viktigste helsemyndigheter i Norge samt interessenter i et tverrfaglig perspektiv. Det overordnede målet er å evaluere gjennomførbarhet, pålitelighet og nytteverdien av det integrerte overvåkingssystemet i avløpsvann samt måle sirkulasjon av SARS-CoV-2 og potensielt ulike varianter under og etter COVID-19 pandemien fra juli 2021til juni 2023. Denne tverrsektorielle tilnærmingen vil bidra til bedre forståelse og fylle kunnskapshull på gjennomførbarhet, pålitelighet og nytteverdi av et slik overvåkingssystem for tidligvarsling og overvåking av sirkulasjon av SARS-CoV-2 i Norge, under en sen fase av pandemien. Dette vil kunne bistå med tilleggsinformasjon til folkehelsemyndigheter for å implementere målrettet kontrolltiltak. Dessuten vil prosjektets infrastruktur evalueres som et fremtidig verktøy for overvåking av AMR i Norge, i tillegg til andre smittsomme stoffer av mulig interesse.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ettore Amato, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jose Antonio Baz Lomba, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Susanne Hyllestad, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Elburg Wendeline Barones van Boetzelaer, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Astrid Louise Wester, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet
Ernst Kristian Rødland, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Pawel Stefanoff, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Mette Myrmel, Institutt for parakliniske fag, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fredrik Jordhøy, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Vidar Lund, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Ettore Amato, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Tønnessen, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet

Start

01.07.2021

Slutt

30.06.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Ettore Amato