Hopp til innhold

Prosjekt

Kosthold og søvnvansker hos små barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet med prosjektet er å øke vår forståelse om sammenhengen mellom tidlig ernæringsmessige forhold og søvnplager hos små barn.


Sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å øke vår forståelse om sammenhengen mellom tidlig ernæringsmessige forhold og søvnplager hos små barn. Ved å benytte både kryss-seksjonelle og longitudinelle slektskapsdata fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), vil prosjektet undersøke sammenhengen mellom mors kosthold i svangerskapet og maten barnet får de første leveårene, og senere søvnplager hos barnet målt på ulike tidspunkt når barnet er 18 måneder, 5 og 7-8 år. Hypotesen er at små barn som blir utsatt for et usunt kosthold med mye sukker og fett vil ha større grad av søvnplager. Prosjektet vil også undersøke om en eventuell sammenheng kan forklares av andre forhold, herunder sosio-demografiske faktorer og samtidige emosjonelle/atferdsvansker hos barna.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eivind Ystrøm, Folkehelseinstituttet
Simon Nygaard Øverland, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet