Hopp til innhold

Prosjekt

Intrauterine infeksjoner og risiko for dødfødsel og nevrologiske utviklingsforstyrrelser. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Årsaker til nevrologiske utviklingsforstyrrelser, f. eks. forsinket språkutvikling, er i stor grad ukjente selv om prenatale faktorer har blitt foreslått. Intrauterine infeksjoner med cytomegalovirus (CMV) og parvovirus B19 (B19) har vært assosiert med blant annet dødfødsel, men kunnskap om dette har basert seg på små studier av kasuistikker.


Sammendrag

Årsaker til nevrologiske utviklingsforstyrrelser, f.eks. forsinket språkutvikling er i stor grad ukjente selvom prenatale faktorer har blitt foreslått. Intrauterine infeksjoner med cytomegalovirus (CMV) og parvovirus B19 (B19) har vært assosiert med bla. dødfødsel, men kunnskap om dette har basert seg på små studier av kasuistikker. Det finnes ingen tidligere studier som har undersøkt intrauterine infeksjon med CMV og B19 som mulige årsaker til senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser hos barn. Denne studien har som mål å undersøke prevalens av forsinket språkutvikling og intrauterine infeksjoner med CMV og B19 i en populasjonsbasert kohort, MoBa, designet som en nested case-control studie. Videre skal assosiasjon mellom CMV og B19 infeksjoner i svangerskap og dødfødsel undersøkes i MoBa. MoBa består av over 100.000 barn og deres mødre, og gir dermed best mulig plattform for studie av denne problemstillingen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Susanne Gjeruldsen Dudman, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lill-Iren Schou Trogstad, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Synnve Schjølberg, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Regine Eva Annica Barlinn, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Frederik Frøen, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet