Hopp til innhold

Prosjekt

Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som formål å finne årsaker til inntak av alkohol i svangerskapet ved å benytte molekylærgenetiske metoder.


Sammendrag

Prosjektet har som formål å finne årsaker til inntak av alkohol i svangerskapet ved å benytte molekylærgenetiske metoder. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) med tilhørende DNA materiale benyttes. Metodene tar utgangspunkt i deltakernes genetiske variasjon for å identifisere ulikheter mellom de som slutter å nyte alkohol i svangerskapet og de som velger å fortsette. Basert på hel-genomanalyser (GWAS) med ulike fenotyper for mønster av alkoholinntak vil den molekylære biologien som er mest berørt i de ulike drikkemønstre fremtre (biological pathway analyses). Metoder som tar for seg en samlet genetisk sammensetning bak en fenotype (GCTA) vil si noe om hvor mye av den observerte variasjonen som skyldes gener (heritabilitet). Prosjektet vil studere ulike mønstre for alkoholinntak før og i svangerskapet. Formålet er å forbedre veiledning og oppfølging i svangerskapet for å redusere fosterets eksponering for alkohol.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jørg Gustav Mørland, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Ronny Myhre, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet