Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fødselsomsorg i Norge – Et samarbeids- og kompetansebyggende prosjekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fødselsomsorg i Norge – Et samarbeids- og kompetansebyggende prosjekt

Prosjekt

Fødselsomsorg i Norge – Et samarbeids- og kompetansebyggende prosjekt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet vil vi lære av både det som fungerte og det som ikke fungerte ved diagnostikk og behandling av alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel.


Sammendrag

Samarbeid for å sikre gravide og fødende rett behandling til rett tid

 

I prosjektet «Fødselsomsorg i Norge» samarbeider Folkehelseinstituttet med Kvinneklinikkene ved Stavanger og Haukeland Universitetssykehus og med Den norske Jordmorforening for å bedre kunnskapsgrunnlaget om behandling av komplikasjoner ved svangerskap og fødsel.

Hvordan påvirker reiseavstand og fødeinstitusjonstørrelse risiko for komplikasjoner hos mor og barn i forbindelse med svangerskap og fødsel? Hva kan vi lære av hendelsesforløpet dersom kvinnen blir alvorlig syk, men overlever?

Norsk fødselsomsorg god, og risikoen for alvorlig sykdom hos kvinnen eller barnet er lav. Samtidig har tidligere forskning fra Norge og andre land har vist at mange kvinner med potensielt livstruende komplikasjoner opplever svikt og forsinkelser i behandlingsforløpet. Kunnskap om hendelsesforløpet ved alvorlig, potensielt livstruende sykdom, har vært viktig for arbeidet med å redusere forekomsten av komplikasjoner. Det er særlig viktig å finne særlig sårbare grupper og undersøke hvilke barrierer som bidrar til at de ikke får rett behandling til rett tid.

I dette prosjektet vil vi lære av både det som fungerte og det som ikke fungerte ved diagnostikk og behandling av alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel. Leger, jordmødre og forskere arbeider sammen for å utarbeide bedre overvåking av alvorlige komplikasjoner og undersøke om  bedre verktøy for analyser av hendelsesforløp kan være nyttig på sykehuset og for nasjonal overvåking av fødselsomsorgen.

Har du født i perioden fra 1999- 2020 og opplevd en alvorlig komplikasjon? Informasjonen om ditt svangerskap og fødsel hentes fra to sentrale helseregistre; Medisinsk fødselsregister og Norsk parientregister. I tillegg brukes adressen din til beregning av reisetid til nærmeste fødeinstitusjon, den beregningen gjøres av Statistisk Sentralbyrå. I forbindelse med forløpsanalysene blir helseopplysninger fra svangerskapet og fødselen hentet fra sykehusets journalsystem. Navn, fødselsdato, adresse og sykehusnavn blir fjernet før fagpersonene gjennomgår hendelsesforløpet, sammenligner behandlingen ved faglige veiledere i Norge og vurderer hvilken lærdom som kan trekkes fra hendelsesforløpet: Hva fungerte bra? Hvor oppstod svikt og forsinkelser? Kan dette forebygges?

Forskere og leger som deltar i prosjektet vil ikke vite hvem du er og resultatet av gjennomgangen av behandlingsforløpet vil ikke finnes i din pasientjournal. Resultat og læring fra analysene vil du etter hvert finne på prosjektets nettside på fhi.no og som informasjon på kvinneklinikken sine nettsider.

I første omgang vil vi undersøke alvorlige infeksjoner (sepsis), alvorlig svangerskapsforgiftning med kramper og bevissthetstap (eklampsi) eller hellp-syndrom. Vi vil også gjennomgå hendelsesforløpet der livmoren må fjernes i forbindelse med fødsel (hysterektomi) og behandling ved hjertestans.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kari Klungsøyr, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hilde Marie Engjom, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Marit Halonen Christiansen, Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Kari Aarø, Den norske jordmorforening
Susanne Albrechtsen, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Shanay Rekdal, Avdeling for forskningsadministrativ støtte, Folkehelseinstituttet

Start

01.04.2021

Slutt

30.09.2024

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Kari Klungsøyr

Prosjektdeltakere ved FHI

Shanay Rekdal

Hilde Marie Engjom