Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekten av nasjonale og regionale melde- og varselordninger på alvorlige hendelser i pasientbehandlingen - Prosjektplan for systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekten av nasjonale og regionale melde- og varselordninger på alvorlige hendelser i pasientbehandlingen - Prosjektplan for systematisk oversikt

Prosjekt

Effekten av nasjonale og regionale melde- og varselordninger på alvorlige hendelser i pasientbehandlingen - Prosjektplan for systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten av nasjonale og regionale varselordninger på alvorlige hendelser i pasientbehandlingen i helse- og omsorgstjenesten.


Sammendrag

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal arbeide systematisk for å redusere risiko for pasientskade som følge av tjenesteytelsen eller mangel på ytelse. Likevel oppstår uønskede hendelser av varierende alvorlighetsgrad. Norske virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikter å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og Undersøkelseskommisjonen (Ukom).

Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten av nasjonale og regionale varselordninger på alvorlige hendelser i pasientbehandlingen i helse- og omsorgstjenesten. Vi vil se på hvilke varselordninger som gir best effekt, sammenligne effekten av varselordninger med ulike egenskaper (sanksjonsfrihet, ansvarsfordeling, kontrollfunksjon og pasientinvolvering), og rapportere hvilke øvrige prosess- og resultatutfall som rapporteres i studiene. Funn fra oppsummeringen er ment å informere Varselutvalgets utredning av varselordningene til Helsetilsynet og Ukom.

En bibliotekar vil søke systematisk etter relevant forskning i bibliografiske databaser, ved hjelp av programvare for siteringssøk og direkte på relevante organisasjoners nettsteder. Tittel, sammendrag og fulltekster vil vurderes opp mot inklusjonskriteriene. Vi vil benytte maskinlæring for å effektivisere prosessen med utvelging av studier. Vi vil hente ut og sammenstille data fra de inkluderte studiene, og vurdere risiko for systematiske skjevheter og vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. Resultatene vil presenteres i en norskspråklig rapport.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Line Holtet Evensen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Heather Melanie R Ames, Folkehelseinstituttet
Elisabet Vivianne Hafstad, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Beate Lidal, Folkehelseinstituttet

Start

20.06.2022

Slutt

14.12.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet