Hopp til innhold

Prosjekt

Drikkevannsstudien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved å se på vannkonsum, selvrapportert mage-tarmsykdom og vannkvalitet over tid vil vi få økt kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom drikkevann og sykdom.


Sammendrag

Vi har begrenset kunnskap om omfanget av smittsom sykdom forårsaket av drikkevannet vårt. Vannbåren smitte gir oftest en forbigående diaresykdom. De fleste kontakter ikke lege ved ukomplisert diaresykdom og det er vanskelig å fastslå smittekilden. For å få et bedre bilde av drikkevannets bidrag til sykdom, vil Folkehelseinstituttet, i tråd med en svensk drikkevannsstudie (Ale-studien), gjennomføre en landsdekkende spørreundersøkelse i befolkningen for å kartlegge gastroenteritt (mage-tarmsykdom) og konsum av drikkevann over en 12-måneders periode. Data vil samles inn via telefonintervju og SMS- og web-spørreskjema. Parallelt vil det samles inn vannkvalitetsdata fra små og store vannverk. Ved å se på vannkonsum, selvrapportert mage-tarmsykdom og vannkvalitet over tid vil vi få økt kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom drikkevann og sykdom. Dette er viktig kunnskap for prioritering av sykdomsforebyggende tiltak i vannforsyningen vår for å sikre trygt drikkevann også i fremtiden

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Camilla Svendsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Vidar Lund, Ukjent
Jens Erik Pettersen, Ukjent
Hubert Dirven, Ukjent
Karin Nygård, Ukjent
Bernardo R. G. Herrador, Ukjent
Richard Audrey White, Ukjent
Line Vold, Ukjent
Linda Selje Sunde, Ukjent
Wenche Fonahn, Ukjent
Susanne Hyllestad, Ukjent

Om prosjektet