Hopp til innhold

Prosjekt

Den norske influensastudien (NorFlu) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Pandemien med influensa A H1N1 er en risiko for gravide og fosteret. Tidligere utbrudd av sesonginfluensa og pandemier har vist at gravide har økt sykelighet og dødelighet, og foreløpige tall fra H1N1 pandemien bekrefter dette.


Sammendrag

Pandemien med influensa A H1N1 er en risiko for gravide og fosteret. Tidligere utbrudd av sesonginfluensa og pandemier har vist at gravide har økt sykelighet og dødelighet, og foreløpige tall fra H1N1 pandemien bekrefter dette. Vaksinen er regnet som trygg, men mange gravide er redde for mulig risiko ved vaksine. Det spekuleres også i om influensa i svangerskapet kan gi negative følger for fosteret og for senere helse og utvikling. En stor kohortstudie vil gi kunnskap om influensa under graviditet og mulige senfølger. Effekter av influensa, vaksine og bruk av medisiner mot influensa på gravide og på barnets helse er av særlig interesse. Formålet er også fortløpende overvåking av helseeffektene hos mor og barn, for best mulig informasjon til de gravide og befolkningen og videre håndtering av pandemien. NorFlu designes etter samme modell som Den norske mor og barnundersøkelsen, og sammen vil de brukes til årsaksforskning om mødres og barns helse, med spesielt fokus på influensa.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Gustavson, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ingrid Borren, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Anna Hayman Robertson, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Ida Laake, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Synnve Schjølberg, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Willy Bjarne Eriksen, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Gro Tunheim, Avdeling for infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet
Siri Mjaaland, Avdeling for infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet
Lisbeth Meyer Næss, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Kristian Waalen, Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet
Olav Hungnes, Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet
Jennifer Lynn Dembinski, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet
Miloje Savic, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter