Hopp til innhold

Prosjekt

Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte.


Sammendrag

Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte. Prosjektet vil kartlegge omfang av kontakt med primær og spesialisthelsetjenesten og undersøke hvordan ulike kontaktmønstre henger sammen med individuelle og strukturelle forhold. Et spesielt fokus vil bli viet fastlegers koordinerende rolle. Det eksisterer lite kunnskap om behandling og oppfølging i helse og velferdstjenestene forut for selvmord. Studier tyder på variasjon i kvalitet på behandling og bare et fåtall kommuner har systemer for oppfølging av personer i selvmordsfare. Studier om helsetjenestebruk og oppfølging av etterlatte mangler, selv om 80% har behov for hjelp etter et selvmord. Prosjektet har som mål å identifisere forhold som kan fremme eller hemme positive utfall for personer i risiko for selvmord som kan ha viktige implikasjoner med tanke på forebygging av og oppfølgning av etterlatte ved selvmord.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per-Henrik Zahl, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Silje Lill Kaspersen, SINTEF AS
Jorid Kalseth, SINTEF AS
Tine Kristin Grimholt, Oslo universitetssykehus HF
Solveig Tobie Glestad Christiansen, Folkehelseinstituttet
Kim Stene-Larsen, Folkehelseinstituttet
Carine Øien-Ødegaard, Ukjent
Lars Johan Hauge, Folkehelseinstituttet
Melanie Lindsay Straiton, Ukjent
Solveig Osborg Ose, SINTEF AS
Kamila Angelika Hynek, Ukjent
Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet
Karina Corbett, Ukjent
Rannveig Kaldager Hart, Ukjent

Om prosjektet