Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

Prosjekt

Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte.


Sammendrag

Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte. Prosjektet vil kartlegge omfang av kontakt med primær og spesialisthelsetjenesten og undersøke hvordan ulike kontaktmønstre henger sammen med individuelle og strukturelle forhold. Et spesielt fokus vil bli viet fastlegers koordinerende rolle. Det eksisterer lite kunnskap om behandling og oppfølging i helse og velferdstjenestene forut for selvmord. Studier tyder på variasjon i kvalitet på behandling og bare et fåtall kommuner har systemer for oppfølging av personer i selvmordsfare. Studier om helsetjenestebruk og oppfølging av etterlatte mangler, selv om 80% har behov for hjelp etter et selvmord. Prosjektet har som mål å identifisere forhold som kan fremme eller hemme positive utfall for personer i risiko for selvmord som kan ha viktige implikasjoner med tanke på forebygging av og oppfølgning av etterlatte ved selvmord.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lars Johan Hauge, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Silje Lill Kaspersen, SINTEF AS
Jorid Kalseth, SINTEF AS
Solveig Tobie Glestad Christiansen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Tine Kristin Grimholt, Oslo universitetssykehus HF
Kim Stene-Larsen, Folkehelseinstituttet
Carine Øien-Ødegaard, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Lars Johan Hauge, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Solveig Osborg Ose, SINTEF AS
Melanie Lindsay Straiton, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Kamila Angelika Hynek, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Karina Corbett, Statens arbeidsmiljøinstitutt
Rannveig Kaldager Hart, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Start

01.08.2019

Slutt

01.08.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Per Henrik Zahl