Hopp til innhold

Prosjekt

Barnefødsler og forskrivning av medikamenter - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet ser på mulige konsekvenser ved bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet.


Sammendrag

Hvis et legemiddel som benyttes av en liten andel gravide og eventuelle skader er relativt sett mindre vanlige, vil det være vanskelig å knytte skadene til bruken av det spesielle legemiddelet. Størrelsen på undersøkelsene er derfor viktig når en ser på mulige konsekvenser av bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet. Målsettingen for prosjektet er: -Å kartlegge forskrivninger til gravide. -Å studere sammenhengen mellom forskrivninger av medikamenter til gravide og svangerskapsutfall og fødselskarakteristika. -Å studere sammenhengen mellom fødselskarakteristika og senere medikamentbruk hos mor og barn. -Å studere fars medikamentbruk ved start på/før svangerskap i forhold til svangerskapsutfall og fødselskarakteristika. -Å validere legemiddel-/sykdomsopplysninger i MFR (2004-) ved bruk av NorPD. -Å kartlegge endringer i bruk av medikamenter hos mor før, under og etter graviditet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anders Engeland, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Tor-Arne Hegvik, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
Pär Karlsson, Karolinska Institutet
Helle Kieler, Karolinska Institutet
Viktor Wintzell, Karolinska Institutet
Björn Pasternak, Karolinska Institutet

Om prosjektet