Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  98  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Miljøgifter og kjemikalier

  Temaside om miljøgifter og kjemikalier. Når dette slippes ut i naturen, kan det komme tilbake via mat, drikkevann og forbrukerprodukter.

  Tema

 2. Miljøgifter og helse i Norge

  Barn og voksne blir utsatt for miljøgifter og andre helseskadelige stoffer i mat og miljøet vi lever i. Foster og spedbarn er mest sårbare.

  Folkehelserapporten

  Publisert Oppdatert

 3. Miljøgifter og hjernens utvikling

  Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling så tidlig som i fosterlivet.

  Artikkel

  Publisert

 4. Morsmelk og miljøgifter

  Gjennomsnittlig innhold av miljøgifter i morsmelk fra norske kvinner er på samme eller lavere nivå enn i andre vestlige land. Det er derfor i utgangspunktet ingen grunn til spesiell bekymring blant norske mødre.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Eksponering for miljøgifter fra innemiljøet

  Formålet er å få kunnskap om humane eksponeringsveier for stoffer, for å gi verdifull kunnskap for risikovurdering av stoffene og utvikle gode kontrollstrategier for å begrense menneskers eksponering.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Kan miljøgifter gi nedsatt sædkvalitet?

  Mødrene til unge menn med lavere sædkvalitet, hadde høyere mengder av miljøgiften perfluoroktansyre (PFOA) i blodet under svangerskapet. Denne sammenhengen kommer fram i en 2013 dansk studie som Folkehelseinstituttet har deltatt i.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 7. Fakta om morsmelk og miljøgifter

  Mengden miljøgifter i morsmelk har falt betydelig de siste årene. Miljøgifter er tungt nedbrytbare helseskadelige forbindelser som hoper seg opp i næringskjeden og i menneskekroppen.

  Faktaark

  Publisert Oppdatert

 8. Hva gjør miljøgifter med oss?

  Sykdom fra forurensning er årsak til ca 9 millioner for tidlige dødsfall årlig viser forskning som er omtalt i Lancet.

  Artikkel

  Publisert

 9. Barn eksponeres for mange miljøgifter

  Barn utsettes for mange miljøgifter helt fra de ligger i magen til mor. Eksponeringen varierer mye avhengig av hvilket land barnet bor i og hvilket stoff det gjelder. Dette viser resultatene i en studie hvor Folkehelsehelseinstituttet har deltatt.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 10. Får barna våre skader av miljøgifter?

  Hvordan påvirker miljøgifter barna våre? Det skal forskerne i studien NeuroTox finne ut av. – Det handler om den mest sårbare fasen i våre liv – fosterutviklingen – og hva vi får i oss av ulike fremmedstoffer gjennom mat, drikkevann, luft, og produkter vi bruker i hverdagen, noe folk flest er opptatt av, sier forsker Gro Dehli Villanger.

  Artikkel

  Publisert