Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  1377  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. HPV-vaksine

  Ofte stilte spørsmål om HPV-vaksine

  Spørsmål og svar

  Publisert Oppdatert

 2. Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine

  Statens legemiddelverk har siden 2007 og frem til 31. juli 2019 mottatt totalt 1116 bivirkningsmeldinger etter at nesten 500 000 personer har blitt vaksinert med en av de tre HPV-vaksinene Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 3. Kjeveortopedisk behandling av barn og unge. Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi har utarbeidet et systematisk litteratursøk med sortering på temaet kjeveortopedisk behandling. Vi har søkt etter effekten og bivirkninger av ulike behandlingstiltak for bittfeil.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 4. Luftveisinfeksjoner hos barn og unge i Norge

  Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus. Samt kartlegge helse- og samfunnsmessige konsekvenser.

  Studie

  Publisert

 5. Barn og unges helse: oppvekst og levekår

  Kapitlet tar for seg betydningen av oppvekst og levekår for barn og unges fysiske og psykiske helse. Norske barn har generelt gode oppvekstvilkår, men det er også mange som utsettes for belastninger.

  Folkehelserapporten

  Publisert

 6. Livskvalitet og psykiske lidelser hos barn og unge

  De fleste barn og unge i Norge trives og har god psykisk helse. Undersøkelser av livskvalitet viser at det store flertallet er fornøyde med livene sine. Samtidig er det mange som får diagnostisert psykiske lidelser i løpet av barndom og ungdomstid, og for en del representerer det langvarige eller livslange tilstander.

  Folkehelserapporten

  Publisert Oppdatert

 7. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater

  Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 8. HPV vaksine (indikator 22)

  Indikatoren beskriver følgende: vaksinasjonsdekning for vaksine mot humant papilloma virus (HPV).

  Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Publisert Oppdatert

 9. Utbredelse av snus i Norge

  Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet. Videre vises bruk i ulike aldersgrupper og geografiske regioner, og blant kvinner og menn, både voksne og ungdommer/unge voksne.

  Tobakk i Norge

  Publisert

 10. Multisystemiske tiltak for barn og unge med atferdsvansker: Prosjektplan

  Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk april 2019 i oppdrag fra Bufdir å utføre en systematiske kunnskapsoppsummering.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert