Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  1414  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter

  Folkehelseinstituttet får stadig økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter 15-19 år. Det fryktes at dette er toppen av isfjellet.

  Nyhet

  Publisert

 2. Røykeforebyggende tiltak blant barn og unge

  I denne rapporten stiller vi spørsmålet om det finnes tiltak som kan forebygge eller utsette røykestart blant barn og unge. Rapporten er en kunnskapsoppsummering basert på eksisterende systematiske oversikter over tobakksforebygging blant barn og unge.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 3. HPV-vaksine

  Ofte stilte spørsmål om HPV-vaksine

  Spørsmål og svar

  Publisert Oppdatert

 4. Barn og unges helse: oppvekst og levekår

  Kapitlet tar for seg betydningen av oppvekst og levekår for barn og unges fysiske og psykiske helse. Norske barn har generelt gode oppvekstvilkår, men det er også mange som utsettes for belastninger.

  Folkehelserapporten

  Publisert

 5. Livskvalitet og psykiske lidelser hos barn og unge

  De fleste barn og unge i Norge trives og har god psykisk helse. Undersøkelser av livskvalitet viser at det store flertallet er fornøyde med livene sine. Samtidig er det mange som får diagnostisert psykiske lidelser i løpet av barndom og ungdomstid, og for en del representerer det langvarige eller livslange tilstander.

  Folkehelserapporten

  Publisert Oppdatert

 6. Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge: en systematisk kartleggingsoversikt

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ba oss lage en oversikt over kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 7. Luftveisinfeksjoner hos barn og unge i Norge

  Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus. Samt kartlegge helse- og samfunnsmessige konsekvenser.

  Studie

  Publisert

 8. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater

  Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 9. HPV vaksine (indikator 22)

  Indikatoren beskriver følgende: vaksinasjonsdekning for vaksine mot humant papilloma virus (HPV).

  Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Publisert Oppdatert

 10. Utbredelse av snus i Norge

  Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet. Videre vises bruk i ulike aldersgrupper og geografiske regioner, og blant kvinner og menn, både voksne og ungdommer/unge voksne.

  Tobakk i Norge

  Publisert