Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  1482  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Jern (Fe) i uteluft

  I uteluft kan jern forekomme i svevestøv fra industri og fra slitasje av veidekke og bremser.

  Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier

  Publisert

 2. Kadmium (Cd) i uteluft

  Eksponering for kadmium kan skje via inhalasjon av svevestøv og tobakksrøyk, samt via mat og drikkevann. Tobakksrøyk og mat er de viktigste kildene.

  Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier

  Publisert

 3. Røykeslutt

  Andelen i befolkningen som aldri har røykt i 2017 har oversteget andelen nåværende og tidligere røykere. De fleste røykere slutter på egen hånd.

  Tobakk i Norge

  Publisert

 4. CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø

  I 2013 startet senter for fremragende forskning (SFF): Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, CERAD, hvor Folkehelseinstituttet (FHI) er partner.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Stikk og kløe som ikke skyldes insekter

  Folkehelseinstituttet får ofte tilsendt prøver fra folk som rapporterer om vedvarende kløe eller gjentatte stikk med spørsmål om hvilket insekt eller annet dyr som forårsaker plagene.

  Skadedyrveilederen

  Publisert Oppdatert

 6. Antibiotikaresistens, antibiotikabruk og antiviral resistens - veileder for helsepersonell

  Med antibiotikaresistens menes en mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika.

  Smittevernveilederen

  Publisert Oppdatert

 7. Tyfoidfeber - veileder for helsepersonell

  Tyfoidfeber kan være en alvorlig bakteriell sykdom som smitter ved direkte kontakt fra person til person eller indirekte ved fekal forurensing av næringsmidler.

  Smittevernveilederen

  Publisert Oppdatert

 8. Veileder for smittevern i luftfarten (covid-19)

  Veilederen gir råd for luftfart i Norge, på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. Den gjelder for passasjertransport med fly og helikopter.

  Koronavirus - fakta, råd og tiltak

  Publisert Oppdatert

 9. 10. Forebyggende behandling av latent tuberkulose (LTB)

  Kapitlet tar for seg hvordan personer med latent tuberkulose bør behandles. Forebyggende behandling kan redusere risikoen for at personen utvikler tuberkulosesykdom i framtiden.

  Tuberkuloseveilederen

  Publisert Oppdatert

 10. Svevestøv

  Eksponering for svevestøv i uteluft kan føre til helseskader. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har fastsatt kriterier for hvilke nivåer som er trygge for de aller fleste.

  Håndbok for uteluft - luftkvalitetskriterier

  Publisert