Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  1480  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Meningokokkvaksine - veileder for helsepersonell

  Anbefalinger om vaksine mot meningokokksykdom.

  Vaksinasjonsveilederen

  Publisert Oppdatert

 2. Utvikling av metode for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  Rapporten beskriver utviklingen av validerte instrumenter for å måle erfaringer blant pasienter og pårørende til barn med diabetes.

  PasOpp rapport

  Publisert

 3. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende

  Kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten er systematiske oversikter, det vil si oversikter over primærforskning og der hver oversikt har et klart definert forskningsspørsmål.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 5. Immunitet og hvordan vaksiner virker

  Om immunitet, hvordan vaksiner virker, ulike typer vaksiner, innholdsstoffer og flokkbeskyttelse.

  Vaksinasjonsveilederen

  Publisert Oppdatert

 6. Tetanus (stivkrampe) - veileder for helsepersonell

  Tetanus (stivkrampe) er en sykdom som skyldes et eksotoksin produsert av den sporedannende stivkrampebakterien.

  Smittevernveilederen

  Publisert Oppdatert

 7. Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv

  Hensikten med denne rapporten er å skaffe kunnskap om kommunepsykologenes arbeidsoppgaver og prioriteringer. Funnene baserer seg på data fra telefonintervjuer med 100 kommunepsykologer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Effekter av psykososiale tiltak for å redusere skolevegring hos elever i barne og ungdomsskolen - Omtale av Campbell-oversikt

  Kognitiv atferdsterapi (KAT) for elever med alvorlige emosjonelle kriser øker skoledeltakelsen, men har ingen effekt på angst.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslag

  Kunnskapssenteret ble bedt om å gjøre en helseøkonomisk evaluering av alternative behandlingsmetoder ved hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 10. Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge

  Tall over bruk av e-sigaretter/fordampere i den generelle norske befolkningen, og mer spesifikt blant personer med ulik røykestatus.

  Tobakk i Norge

  Publisert