Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  11  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. MoBa prosjektoversikt

  Denne listen viser alle registrerte søknader som er mottatt av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Artikkel

  Publisert

 2. Fakta om dioksiner og dl-PCB

  Faktaarket forklarer hva dioksiner og dl-PCB er, hvor mye vi får i oss i Norge, utvikling over tid, tålegrenser og mulige helseskader.

  Faktaark

  Publisert Oppdatert

 3. Publikasjonsliste for Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Oversikt over forskningsartikler der data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK er brukt.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 4. Primær- og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens

  Siden verdens befolkning stadig blir eldre forventes antall personer med demens å øke dramatisk. Det er derfor viktig å identifisere effektive strategier for å forebygge eller utsette sykdomsdebuten.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 5. BraPust

  Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

  Prosjekt

  Publisert

 6. Fakta om PCB-forbindelser som ikke er dioksinlignende

  Polyklorerte bifenyler (PCB) er betegnelsen på en gruppe klorholdige stoffer som har lang nedbrytningstid i naturen.

  Faktaark

  Publisert Oppdatert

 7. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på mental helse hos mennesker med schizofreni

  Kunnskapssenteret ble bedt om å framskaffe et kunnskapsgrunnlag som kunne hjelpe til å belyse effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykisk helse hos personer med schizofreni.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd i behandlingen av personer med psykiske lidelser

  Hva er effekten av å bruke kosttilskudd som vitaminer, mineraler og omega-3 i behandlingen av personer med psykiske lidelser?

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Effekter av vitaminer, fettsyrer, mineraler og andre kosttilskudd på schizofrenisymptomer hos mennesker med schizofreni

  Det er stor vitenskapelig uenighet om betydningen av kosttilskudd for psykisk helse og psykiske lidelser. Har kosttilskudd (kanskje i megadoser) effekt på symptomer og konsekvenser av schizofreni?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

  Hva er effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), angst-lidelser, bipolar lidelse eller depresjon?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert