Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  6179  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Demens

  Artikler, forskningsnyheter og rapporter om demens.

  Tema

 2. Senter for sykdomsbyrde

  Senteret analyserer data for Norge som en del av det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet. Informasjon om sykdomsbyrde.

  Tema

 3. Metodevurdering

  Temaside om hva FHI bidrar med i metodevurdering (HTA) nasjonalt og internasjonalt.

  Tema

 4. Migrasjonshelse

  Temaside om hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom, samt tilgang til og kvalitet på helsetjenester. Om innvandrerhelse.

  Tema

 5. Brukererfaringer i helse- og omsorgstjenesten

  Temaside om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester. Resultater fra undersøkelser.  Spørreskjemaer, sjekklister og andre verktøy for lokale spørreskjemaundersøkelser.

  Tema

 6. Helsebiblioteket.no

  Helsebiblioteket.no gir helsepersonell i Norge gratis tilgang til nyttige kunnskapsressurser på nett.

  Tema

 7. Oppvekst og helsefremmende tiltak

  Temaside med forskningsfunn, informasjon og nyheter om oppvekst og helsefremmende tiltak for barn og unge.

  Tema

 8. Melding og varsling om smittsom sykdom

  Temaside om varslings- og overvåkingssystemer for helsepersonell. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt.

  Tema

 9. Svangerskap og fødsel

  Artikler og forskingsfunn om svangerskap, fødsel og spedbarnstid.

  Tema

 10. Vekstkohorten

  Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av data om barn og unges høyde og vekt.

  Tema