Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  6772  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Vekstkohorten

  Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av data om barn og unges høyde og vekt.

  Tema

 2. Landsomfattende helseundersøkelser (LHU)

  LHU er en samlebetegnelse på en rekke helseundersøkelser som ble gjennomført i perioden 1943 til 2009. Det samles ikke inn data i dag, men man kan fortsatt søke om utlevering av data til forskning.

  Tema

 3. Søvn og søvnvansker

  Temaside med fakta og forskning om søvn og søvnvansker. Vedvarende søvnvansker (insomni) kan ha negative konsekvenser for helsen.

  Tema

 4. Personvern og helsedata

  Informasjon om personvern som handler om å ivareta både enkeltpersoners og samfunnets interesser. Folkehelseinstituttet er opptatt av å ivareta personvernet i alle deler av sin virksomhet.

  Tema

 5. Skader og ulykker

  Artikler, rapporter og nyheter om skader og ulykker i Norge.

  Tema

 6. Biobanktjenester

  Her finner du informasjon om instituttets biobanktjenester.

  Tema

 7. Helsebiblioteket.no

  Helsebiblioteket.no gir helsepersonell i Norge gratis tilgang til nyttige kunnskapsressurser på nett.

  Tema

 8. Smittevern i barnehage og skole

  Her finner du informasjon og råd til foreldre og personale om å forebygge infeksjoner og skadedyrangrep.

  Tema

 9. Innføring av nye vaksiner

  Dette gjelder hvordan vaksiner som helt eller delvis betales av det offentlige vurderes, anbefales og innføres. Dette er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

  Tema

 10. Smittsom hjernehinnebetennelse

  Råd og informasjon vedrørende smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) og meningokokkvaksine.

  Tema