Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innsyn i helseregisterdata fra SYSVAK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innsyn i helseregisterdata fra SYSVAK

Artikkel

Innsyn i helseregisterdata fra SYSVAK

På tjenesten Helseregistre på helsenorge.no finner du innsynstjenesten fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

På tjenesten Helseregistre på helsenorge.no finner du innsynstjenesten fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.


Innhold i tjenesten

Under Innsyn i helseregisterdata fra SYSVAK finner du:

  • Vaksinasjoner du har tatt
  • Meldt manglende vaksinering

Av informasjonen som presenteres i innsynstjenesten, er det kun vaksinasjonsdato, vaksine og SYSVAK-kode som er meldepliktig informasjon i vaksinemeldingen.

Der hvor informasjon er oppgitt som «ikke rapportert», har vi dessverre ikke ytterligere informasjon. Disse feltene er ikke obligatoriske å rapportere inn og informasjon kan derfor mangle.

Når det gjelder feltene Registrerende helseenhet og Registrerende helseenhet id så kan det være uoverensstemmelse mellom det faktiske stedet du har tatt vaksinen og den navngivningen du får oppgitt i oversikten. Disse feltene defineres av helseenheten selv (det vil si den som vaksinerer).

Hvis du ønsker mer informasjon enn det som er oppgitt i vaksinetjenesten, oppdager feil eller mangler, må eventuelt vaksinasjonsstedet kontaktes. Det ligger ikke mer informasjon i registeret enn det som vises på denne siden.

Dersom du ikke er ute etter innsyn, men vil se egen vaksinasjonsstatus og skrive ut vaksinasjonskort, så kan du logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Du kan lese mer på FHIs temaside om vaksinetjenesten

Særskilt om meldt manglende vaksinering

Under Meldt manglende vaksinering kan du finne planlagt vaksinasjonsdato, dersom helsesykepleier har meldt manglende vaksinering på vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette registreres for at man skal kunne holde oversikt over manglende gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Gjelder for barn født fra 1995.

Forklaring på innhold i feltene

  • Vaksine: Type vaksine/sykdommen det er vaksinert mot
  • SYSVAK-kode: Hvert vaksinepreparat har en SYSVAK-kode som bygger på ATC-koden for legemidler
  • Preparat: Navnet på legemiddelet
  • Batchnummer: Entydig betegnelse på produksjonen av vaksinepakningen
  • Registrerende helseenhet: Navnet til enheten som har registrert vaksinen
  • Registrerende helseenhet id: Kan typisk være identifikator fra Adresseregisteret, eller organisasjonsnummer 

Tjenesten Logg over bruk

Logg over bruk for SYSVAK er tilgjengelig via Helsenorge. Les mer om retten til informasjon og innsyn på fhi.no. Der vil du få en oversikt over hvem som har sett på helseopplysninger om deg. 

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.