Hopp til innhold

Artikkel

Innsyn i helseregisterdata fra SYSVAK

Publisert

På Min helse på helsenorge.no finner du en ny innsynstjeneste fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

På Min helse på helsenorge.no finner du en ny innsynstjeneste fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.


Innhold i tjenesten

Under Innsyn i helseregisterdata fra SYSVAK finner du:

  • Vaksinasjoner du har tatt
  • Meldt manglende vaksinering

Av informasjonen som presenteres i innsynstjenesten, er det kun vaksinasjonsdato, vaksine og SYSVAK-kode som er meldepliktig informasjon i vaksinemeldingen.

Der hvor informasjon er oppgitt som «ikke rapportert», har vi dessverre ikke ytterligere informasjon. Disse feltene er ikke obligatoriske å rapportere inn og informasjon kan derfor mangle.

Når det gjelder feltene Registrerende helseenhet og Registrerende helseenhet id så kan det være uoverensstemmelse mellom det faktiske stedet du har tatt vaksinen og den navngivningen du får oppgitt i oversikten. Disse feltene defineres av helseenheten selv (det vil si den som vaksinerer).

Hvis du ønsker mer informasjon enn det som er oppgitt i vaksinetjenesten, oppdager feil eller mangler, må eventuelt vaksinasjonsstedet kontaktes. Det ligger ikke mer informasjon i registeret enn det som vises på denne siden.

Dersom du ikke er ute etter innsyn, men vil se egen vaksinasjonsstatus og skrive ut vaksinasjonskort, så kan du logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Du kan lese mer på FHIs temaside om vaksinetjenesten

Særskilt om meldt manglende vaksinering

Under Meldt manglende vaksinering kan du finne planlagt vaksinasjonsdato, dersom helsesykepleier har meldt manglende vaksinering på vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette registreres for at man skal kunne holde oversikt over manglende gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Gjelder for barn født fra 1995.

Forklaring på innhold i feltene

  • Vaksine: Type vaksine/sykdommen det er vaksinert mot
  • SYSVAK-kode: Hvert vaksinepreparat har en SYSVAK-kode som bygger på ATC-koden for legemidler
  • Preparat: Navnet på legemiddelet
  • Batchnummer: Entydig betegnelse på produksjonen av vaksinepakningen
  • Registrerende helseenhet: Navnet til enheten som har registrert vaksinen
  • Registrerende helseenhet id: Kan typisk være identifikator fra Adresseregisteret, eller organisasjonsnummer 

Tjenesten Logg over bruk

Logg over bruk for SYSVAK er foreløpig ikke tilgjengelig via Helsenorge. Les mer om retten til informasjon og innsyn på fhi.no.