Hopp til innhold

Vaksinebestilling

Temaside med informasjon til helsepersonell om hvordan bestille vaksiner, immunglobuliner og sera, og hva som er tilgjengelig av preparater.

Hetteglass med sprøyte

Bestill vaksiner i nettbutikk


Vaksinebestilling for helsetjenesten

Vaksiner, immunglobuliner og sera er reseptpliktige legemidler og skal rekvireres av lege eller apotek. Helsesykepleiere kan rekvirere vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet. Dette er en nettbutikk hvor helsepersonell kan bestille vaksiner, immunglobuliner og sera.

Gå til nettbutikken

Øyeblikkelig hjelp


Utlevering av vaksiner, immunglobuliner og sera til posteksponeringsprofylakse er mulig alle dager, døgnet rundt. Bestilling kan gjøres over telefon:

  • Innenfor kontortid, kontakt FHI på telefon 21 07 70 00
  • Utenfor kontortid kan leger henvende seg til Vitusapotek Jernbanetorget på telefon 23 35 81 00

Om øyeblikkelig hjelp

Vaksinekontrakter for nasjonale vaksinasjonsprogram


Folkehelseinstituttet anskaffer vaksiner til nasjonale vaksinasjonsprogram. Informasjon om inngåtte vaksineavtaler finnes i informasjonsarket som inneholder beskrivelse av vaksine, produkt/leverandør, gjeldende avtaleperiode samt når kunngjøring av nytt vaksineanbud vil finne sted når dette er avklart.

Gjeldende vaksinekontrakter til nasjonale vaksinasjonsprogram