Hopp til innhold

Informasjonsark

Vaksinekontrakter for nasjonale vaksinasjonsprogram

Folkehelseinstituttet anskaffer vaksiner til nasjonale vaksinasjonsprogram. Informasjon om inngåtte vaksineavtaler finnes i informasjonsarket som inneholder beskrivelse av vaksine, produkt/leverandør, gjeldende avtaleperiode samt når kunngjøring av nytt vaksineanbud vil finne sted når dette er avklart.

Vaksine_spørytebilde_COLOURBOX34483806.jpg

Folkehelseinstituttet anskaffer vaksiner til nasjonale vaksinasjonsprogram. Alle anskaffelser kunngjøres på Doffin.no og Tender Electronic Daily (TED) og gjennomføres i det elektroniske konkurransegjennomføringsverktøyet, EU-Supply CTM.

Nye anskaffelsesprosesser starter normalt med planlegging cirka et år før utløp av inneværende avtaleperiode. FHIs vaksineavtaler inngås vanligvis med inntil fire års varighet, med mulighet for avslutning etter to eller tre år.


PDF som kan lastes ned.

    Om trykksaken

  • Utgitt: Oppdatert 13.01.2020
  • Av: Folkehelseinstituttet