Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av yersiniose i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av yersiniose i Norge

Artikkel

Utbrudd av yersiniose i Norge

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av yersiniose som har vært i Norge.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av yersiniose som har vært i Norge.


Nasjonalt utbrudd med Yersinia enterocolitica O:3, juli 2022

I midten av juli 2022 varslet nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved FHI om 9 Yersinia enterocolitica O3, ST18, isolater med lik genetisk profil. Samme uke mottok FHI også informasjon fra Mattilsynet om et lokalt utbrudd av yersiniose i Vestfold. Utbruddsetterforskningen ble koordinert av FHI i tett samarbeid med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og aktuelle kommuneoverleger. Totalt ble det påvist 9 tilfeller i det nasjonale utbruddet og to av tilfellene tilhørte også det lokale utbruddet i Vestfold. Alle ble syke i løpet av de tre første ukene i juni. De ni tilfellene var i alderen 12- 57 år, og 6 var menn. De var bosatt i 6 ulike fylker: Oslo (2), Vestland (2), Vestfold og Telemark (2), Troms og Finnmark (1) Viken (1) og Trøndelag (1). To har vært innlagt på sykehus. Innsamlet informasjon og intervjuer indikerer at sannsynlig smittekilde var en type salat, eller en ingrediens i en salatblanding. Vi har ikke klart å identifisere et konkret produkt, men utbruddets begrensede varighet indikerer at smittekilden har vært en vare med kort holdbarhet.

Nasjonalt utbrudd av Yersinia enterocolitica O:3, februar2022

Totalt ble det rapportert 37 tilfeller knyttet til dette utbruddet, hvor 33 av tilfellene var
tilknyttet en internatskole i Agder. De fire resterende tilfellene var fra Vestfold og
Telemark (3) og Agder (1). Alle de 13 tilfellene som ble testet, bar samme utbruddsstamme Yersinia enterocolitica O:3, ST18. Tilfellene tilknyttet internatskolen ble syke mellom 22. og 30. januar 2022. En kohortundersøkelse ble foretatt av lokalt Mattilsyn og kommuneoverlege i samarbeid med FHI og to måltider servert fra en restaurant tilknyttet internatskolen pekte seg ut som mulige smittekilder. Prøver av svinenakke, fra samme parti som ble servert i ett av måltidene, ble sendt til Veterinærinstituttet for analyse og funnet positiv for utbruddsstammen. De fire andre tilfellene ble syke i januar og begynnelsen av februar 2022. Alle fire oppga å ha spist sylte, og tre oppga sylte fra samme produsent i Vestfold og Telemark. Grisehodene som ble brukt i sylteproduksjon hos denne produsenten kom fra samme slakteri som svinenakken servert ved internatskolen. Ingen rester var tilgjengelig for prøvetaking, hverken av sylte eller grisehode. Funn av Yersinia i svinekjøttprodukter er ikke helt uvanlig så god kjøkkenhygiene og produksjonshygiene er essensielt for å unngå smitte.

Nasjonalt utbrudd av Yersinia enterocolitica, mai 2021

I mai 2021 varslet Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet et utbrudd med Yersinia enterocolitica O:3. Totalt 17 tilfeller ble bekreftet å tilhøre utbruddet, alle med lik genetisk profil (ST-18 basert på helgenomsekvensering). Tilfellene ble syke i april-mai 2021. De smittede var i alderen fra 16 til 54 år, median alder 27 år. Det var 11 kvinner og 6 menn. De var bosatt i Møre og Romsdal (1), Rogaland (2), Trøndelag (5), Vestfold og Telemark (1), Vestland (4), Viken (4). Det ble igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Utbruddsetterforskningen tydet på at smittekilden var et produkt som ble spist av begge kjønn, som ble distribuert over store deler av landet og som hadde kort holdbarhet, men smittekilden ble ikke identifisert.

Yersinia enterocolitica, desember 2020

Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier (NRL) ved Folkehelseinstituttet varslet i midten av desember 2020 om en opphopning av Yersinia enterocolitica O3. Utbruddsetterforskning ble igangsatt i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Totalt var det 10 bekreftede tilfeller i utbruddet og alle ble syke i tidsrommet fra midten til slutten av november. Personene var bosatt i Oslo (2), Viken (3), Innlandet (2), Vestland (2) og Telemark og Vestfold (1), og var alle kvinner i alderen 11-59 år. Utbruddsetterforskningen tydet på at smittekilden til dette utbruddet trolig var et ferdig oppskåret salatprodukt. Hvilken salatråvare som var den sannsynlige smittekilden i dette utbruddet kunne ikke identifiseres.

Yersinia enterocolitica O:3 i ferdigvasket babyspinat og spinat, våren 2020

I juni 2020 varslet referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet om en opphopning av Yersinia enterocolitica O:3 isolater. Isolatene ble identifisert ved hjelp av helgenomsekvensering (WGS) og totalt var det 25 tilfeller i utbruddet. De var fra ulike geografiske områder spredt over hele Norge, og det var 17 kvinner (68 %) og 8 menn (32 %) i alderen 2-58 år. Alle ble syke i tidsrommet fra midten til slutten av mai, med unntak av ett tilfelle som hadde innsykningsdato i slutten av juni. Analyser av pasientintervjuer viste at 23 av 25 tilfeller (92 %) oppga å ha spist et ferdigvasket salatprodukt som inneholdt babyspinat eller spinat uken forut for sykdom. Smittekilden lot seg ikke bekrefte gjennom mikrobiologiske undersøkelser av produktet. Det antas at det mistenkte produktet sannsynligvis var produsert i utlandet fordi det meste av spinaten som blir solgt i Norge i april/mai er importert. Mattilsynet følger opp produsentens internkontroll og prøvetakingsrutiner.

Utbrudd av Yersinia enterocolitica O:9, våren 2018

I juni 2018 varslet referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet om en opphopning av 11 Yersinia enterocolitica O:9 isolater (Y.enterocolitica_Cluster_2018-03). Isolatene ble identifisert ved hjelp av helgenomsekvensering  (WGS). Totalt var det 20 tilfeller i utbruddet og de var fra ulike geografiske områder spredt over hele Norge. Pasientene var i alderen mellom 13 og 60 år og elleve av dem var kvinner. Innsykningstidspunkt var 10. – 21. mai, med en topp rundt 16. – 21. mai.
De første pasientene ble intervjuet med et hypotesegenererende spørreskjema før hypotesene ble testet i en kasus-kontroll studie. I tillegg hentet vi inn kassakvitteringer. Ingen matvarer var signifikant assosiert med risiko for sykdom, men sammenstilling av informasjon fra intervju, kassakvitteringer og varighet av utbruddet tyder på at ferdigvasket bladsalat produsert og omsatt i begynnelsen av mai var sannsynlig kilde til utbruddet. Mistenkt smittekilde kunne ikke bekreftes siden det ikke var noen rester igjen av varepartiet til prøvetaking. Mattilsynet følger opp produsentens internkontroll og prøvetaking, og vil i 2019 gjennomføre tilsyn hos alle norske produsenter som omsetter kuttet og ferdigvasket bladsalat på det norske markedet.

Utbrudd med Yersinia pseudotuberculosis, november 2017

Folkehelseinstituttet ble i midten av desember varslet om et mistenkt utbrudd av Yersinia -infeksjon i en militærleir i Midt-Norge. Minst 17 personer i leiren ble i perioden slutten av november til utgangen av desember 2018, syke med magesmerter eller feber som varte i minst 3 dager. Bakterien Yersinia pseudotuberculosis ble påvist i prøve fra én av de syke. Det lokale Mattilsynet etterforsket utbruddet i samarbeid med Forsvaret og Folkehelseinstituttet. Det ble gjennomført inspeksjoner, miljøundersøkelser og to spørreundersøkelser blant soldatene. Ingen av disse ga tydelige resultat med hensyn på å avdekke smittekilden. Dette er, så langt kjent, det første utbruddet forårsaket av Yersinia pseudotuberculosis rapportert i Norge.

Yersiniose i militærleir, mai 2014

I mai 2014 ble det varslet flere tilfeller av Yersinia enterocolitica blant menige i en militærleir i Nord-Norge. Samtidig oppdaget Folkehelseinstituttet en økning av yersiniose blant personer bosatt ulike steder rundt om i landet. Undersøkelser av bakteriene med genteknologiske metoder viste at det var den samme bakterien som var påvist hos alle pasienter, både de med og uten tilknytning til militærleiren. Totalt ble det bekreftet 133 syke i dette utbruddet. 117 av de syke hadde tilknytning til fire ulike militærleirer og 16 av de syke hadde ikke tilknytning til forsvaret. De epidemiologiske undersøkelsene tydet på at salatprodukter servert ved en rekke storkjøkken (kantiner, serveringssteder o.l.) var årsaken til utbruddet. Dette er det andre utbruddet av yersiniose i Norge knyttet til salat, begge to forårsaket av Yersinia enterocolitica serogruppe O:9.

Yersinia enterocolitica i sylte, julen 2013.

I løpet av desember 2013 og starten av 2014 ble åtte personer syke med en identisk stamme av Yersinia enterocolitica serogruppe O:9. Pasientene var alle godt voksne. De ble intervjuet og fem av pasientene hadde spist julesylte laget av en lokal produsent i Telemark. Utbruddsstammen ble påvist i denne julesylten. Produktet ble trukket fra markedet og ingen nye tilfeller ble oppdaget. Dette er det tredje utbruddet av yersiniose i Norge forårsaket av julesylte.

Nasjonalt utbrudd i 2011

Referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet påviste i perioden februar til april identisk stamme av Yersinia enterocolitica O:9 hos 21 pasienter bosatt over hele landet. Epidemiologiske undersøkelser ga mistanke til flere ferdig oppskårede salatblandinger kjøpt i butikk. Produsenten trakk etterhvert ti forskjellige salatblandinger som inneholdt salattypen Radicchio rosso fra markedet.

Østfold og Vestfold i 2006

Utbruddet omfattet 11 verifiserte tilfeller med Yersinia enterocolitica O:9 og alle pasientene var bosatt i de to fylkene. To av pasientene døde. Epidemiologiske undersøkelser utpekte sylte som smittekilde. Mikrobiologiske undersøkelser utført ved Veterinærinstituttet, viste forekomst av patogene Y. enterocolitica i sylte fra flere produsenter.

Oppland i 2006

Julen 2006 var Yersinia enterocolitica serogruppe O:3 årsak til et utbrudd som rammet deltagere i et privat juleselskap i Oppland. Smittekilden var hjemmelaget sylte der en av bestanddelene var hodekjøtt fra svin som var kjøpt rått fra en lokal butikk. Minst fire av de ti deltagerne i selskapet ble syke, enkelte med alvorlige og langvarige bivirkninger.

Grimstad i 2000

I 2000 ble Folkehelseinstituttet varslet om et utbrudd som fant sted etter et familieselskap i Lillesand-Grimstad-området, der fire personer ble syke med Yersinia enterocolitica serogruppe O:3. Smittekilden kunne spores til en cateringvirksomhet som leverte snitter med kjøttpålegg til selskapet.