Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av listeriose i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av listeriose i Norge

Artikkel

Utbrudd av listeriose i Norge

Kronologisk oversikt over større utbrudd av listeriose som har vært i Norge.

Kronologisk oversikt over større utbrudd av listeriose som har vært i Norge.


Utbrudd av Listeriose trolig knyttet til røkt laks, februar til oktober 2022

I september 2022, varslet referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet (FHI) om tre tilfeller av Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) med lik genotype basert på helgenomsekvensering. En utbruddsetterforskning ble igangsatt i samarbeid mellom FHI, aktuelle kommuneleger, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet. Totalt ble fem tilfeller knyttet til utbruddet, hvor alle var prøvetatt fra februar til oktober 2022. Tre av tilfellene var menn og median alder var 72 år. De var bosatt i Nordland, Trøndelag, Viken og Oslo. Intervju av tilfellene viste at fire hadde spist røkt laks forut for sykdom, hvor tre oppga røkt laks fra samme produsent. Utbruddsstammen ble påvist i lav konsentrasjon i røkt laks fra denne produsenten. En rekke miljøprøver fra aktuell produsent ble undersøkt og enkelte av disse var positive for L. monocytogenes. Basert på dette ble visse lakseprodukter fra denne produsenten trukket fra markedet. En nyhetssak om utbruddet ble publisert og produsenten gjennomførte flere tiltak for å hindre nye tilfeller av listeriose. Etter oktober 2022 er det ikke påvist nye tilfeller og utbruddet ansees som over.

Utbrudd av Listeriose knyttet til rakfisk, julen 2018

I desember 2018, varslet referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet om fire tilfeller av Listeria monocytogenes med identisk «Multilocus Variable Number Tandem Repeat Analysis» (MLVA)-profil. Det ble gjennomført spørreundersøkelser blant tilfellene og helgenomsekvensering (WGS) av L. monocytogenes både fra tilfeller og matrester fra mistenkt smittekilde. Totalt var det 13 bekreftede tilfeller i utbruddet, de var hovedsakelig bosatt på Østlandet og én i Sverige. Elleve av tilfellene var menn, og medianalderen var 74 år. Det første tilfellet ble syk i februar 2018, og de resterende 12 ble syke i tidsrommet november 2018 til januar 2019. Spørreundersøkelsen viste at 12 av tilfellene hadde spist rakfisk før de ble syke. Utbruddsstammen av L. monocytogenes ble påvist i rakfiskrester innhentet fra fire av tilfellene, alle fra samme rakfisk produsent. Rakfisk fra Slidre Ørretsenter ble trukket fra markedet 10. januar 2019, og ingen flere tilfeller ble meldt.

Listeria i rakfisk i 2013

Folkehelseinstituttet mottok i desember 2013 varsel fra Mattilsynet om et parti rakfisk som hadde vært på markedet, og som var trukket tilbake på grunn av funn av Listeria monocytogenes. Referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet fikk bakteriestammer fra fisken til typing. Samme type Listeria monocytogenes ble påvist hos til sammen tre pasienter bosatt på ulike steder i Norge. Intervjuundersøkelser av pasientene og/eller deres pårørende viste at alle pasientene hadde spist den aktuelle rakfisken i inkubasjonsperioden for listeriose. Det ble publisert nettsaker der personer som hadde spist produktet ble bedt om å være oppmerksom på symptomer og kontakte lege ved sykdom. Alle de tre pasientene hadde underliggende sykdom.

Nasjonalt utbrudd i 2007

I alt ble 21 personer diagnostisert under et utbrudd med Listeria monocytogenes i oktober. Ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet ble 19 pasienter smittet, og 5 av dem døde. Smittekilden ble sporet til en økologisk camembertost produsert ved et gårdsmeieri i Nord-Trøndelag. Osten ble servert på sykehusene og var i tillegg solgt på lokale markeder i Midt-Norge.

Ålesund i 2005

I februar 2005 ble det meldt om tre tilfeller av listeriose ved Ålesund sykehus. Stammene hadde identiske DNA-profiler, og samme stamme ble også funnet på påleggskutteren på sykehusets kjøkken, men det ble ikke bestemt hvilke matvarer som var smittekilden. Bakterier med denne DNA-profilen er en av de vanligste i vårt land. Den er tidligere påvist i kjøttvarer, og ble påvist hos 10 av de 21 listeriosetilfellene meldt Folkehelseinstituttet fra juni 2004 til februar 2005.

Trøndelag i 1992

I perioden april-august 1992 ble det varslet 8 tilfeller av listeriose i Trøndelag. Alle pasienter var innlagt i sykehus i Trøndelagsregionen, 6 var eldre og/eller immunsupprimerte pasienter, 1 yngre diabetiker og 1 ny­født barn. Kostanamnese ble innhentet hos 4 av pasientene og det ble tatt ut prøver av mat fra en av pasientenes kjøleskap. Av disse var 5 positive på L­isteria mon­o­cy­togenes. De positive prøvene var fra 2 forskjel­lige typer varmebehandlet kjøttpålegg fra samme ­pro­du­sent. Det ble umiddelbart uttatt prøver av nyproduserte varer hos kjøtt­pro­du­senten, og av disse var 3 prøver positive på Listeria mono­cyto­ge­nes.  Disse funn resulterte i at produsenten ble varslet og umid­delbart trakk alle aktuelle matvarer tilbake fra utsalgssteder (les mer i MSIS-rapport 43/92).