Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Slik varsler du om utbrudd gjennom Vesuv-CIM

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttets system for utbruddsvarsling skal benyttes ved varsling av utbrudd. Systemet ivaretar både helsetjenestens varslingsplikt og Mattilsynets frivillige rapporteringsordning.


Folkehelseinstituttet har siden 2005 hatt et web-basert utbruddsvarslingssystem, Vesuv. Systemet ivaretar spesialist- og kommunehelsetjenestenes varslingsplikt og Mattilsynets frivillige rapporteringsordning og skal benyttes ved varsling av utbrudd til Folkehelseinstituttet. Privatpersoner må ta kontakt med sin fastlege eller kommunelegen ved spørsmål om utbrudd.

Dette systemet ble 1. desember 2016 overført til en ny plattform i CIM. CIM er et krisestøtteverktøy som er tatt i bruk av alle landets helseforetak og fylkesmenn, og er tilgjengelig for alle landets kommuner.

Slik varsler du om utbrudd i Vesuv- CIM

Varsling i Vesuv gjøres ved å fylle ut et registreringsskjema med opplysninger om utbruddets omfang, mistenkt smittemåte og mistenkt årsak m.v. Når skjemaet er utfylt vil varsel automatisk bli sendt til Folkehelseinstituttet med kopi til Fylkesmannen og det regionale kompetansesenter for smittevern dersom det er påkrevd i henhold til forskriften og til Mattilsynet hvis det er mistanke om næringsmiddelassosiert utbrudd. Det ligger ikke personsensitive data i Vesuv og det spørres heller ikke om dette på noe tidspunkt.

Vesuv brukerveiledning

Løsning for brukere uten CIM

Selv om mange kommuner har tatt i bruk CIM, er vi klar over at en del Vesuv-brukere per i dag tilhører kommuner som ikke har tatt CIM i bruk eller er andre brukere uten tilgang til CIM, for eksempel Mattilsynet. For disse brukerne vil tilgang til Vesuv ivaretas ved pålogging gjennom en portal.

Hvordan finne Vesuv og logge på

De som har CIM-tilgang i egen virksomhet, skal logge seg inn i CIM for å komme til Vesuv. Vesuv vil være et menypunkt/ikon i CIM. Spørsmål rundt innlogging i CIM må håndteres lokalt av de lokale CIM-administratorene. 

www.vesuv.no: Denne må man bruke dersom man ikke har CIM-tilgang. Også CIM-brukere kan finne sin CIM-innlogging gjennom denne portalen.

Varsling på e-post eller telefon

Det er også mulig å varsle Folkehelseinstituttet om utbrudd på følgende måter:

  • E-post
  • I arbeidstiden er sentralbordet på tel 21 07 70 00 primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål.
  • For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte Smittevernvakta på tel. 21 07 63 48.
  • Publikum som har smittevernspørsmål eller ønsker å varsle utbrudd skal henvende seg til lokal helsetjeneste.

 I tillegg: MSIS-melding på vanlig måte

Selv om utbrudd er varslet i Vesuv, skal legen sende MSIS-melding på vanlig måte for de meldingspliktige sykdommene.