Hopp til innhold

Artikkel

Regionale tuberkulosekontrollprogrammer

Publisert Oppdatert

Alle regionale helseforetak skal ha et eget program for tuberkulosekontroll, ifølge tuberkuloseforskriften 2-4.

Foto: CDC.
Foto: CDC.

Alle regionale helseforetak skal ha et eget program for tuberkulosekontroll, ifølge tuberkuloseforskriften 2-4.


Alle regionale helseforetak skal ha et eget program for tuberkulosekontroll, i følge tuberkuloseforskriften 2-4.

Tuberkulosekontrollprogrammet skal « ivareta alle nødvendige rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for etter spesialisthelsetjenesteloven og smittevernloven, herunder rutiner for håndtering av henvisninger, behandling, rådgivning, opplæring, smitteoppsporing, overvåkning og oversendelse av meldinger.»