Hopp til innhold

Artikkel

Tuberkulose - informasjon til pasienter

Publisert Oppdatert

Brosjyrer, informasjonsark, nyttige nettsider og filmer om tuberkulose.

tuberkulosegruppe.jpg

Brosjyrer, informasjonsark, nyttige nettsider og filmer om tuberkulose.


 Om tuberkulose

Om tuberkuloseundersøkelse

Om latent tuberkulose

  • "Til deg som har positiv IGRA-test" (på 22 språk)
    Informasjonsark som forklarer hva det vil si å ha latent tuberkulose.
  • Hva er forebyggende tuberkulosebehandling? (på 12 språk)
    Brosjyre som beskriver hva forebyggende tuberkulosebehandling er og hvordan behandlingen gis. Kan brukes til å ta en informert beslutning om man ønsker å motta forebyggende behandling og som et oppslagsverk underveis i behandlingen.

Om tuberkulosebehandling

BCG

  • Brosjyre/hefte: Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG vaksine (på 8 språk)
    brosjyren orienterer om vaksinasjon mot tuberkulose. Den er ment som en kort orientering til foreldre som kommer fra land med høy forekomst av sykdommen. BCG-vaksine anbefales til friske barn ved 6-ukers alder som tilhører denne risikogruppen.