Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Artikkel

Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Ungdom meningokokkvaksinasjon.
Ungdom meningokokkvaksinasjon.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).


Antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav. Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Forekomst blant ungdom

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

De siste fem årene før koronapandemien har det årlig vært meldt mellom ett og fem tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen. I 2022 ble det meldt om ett tilfelle.

Vaksine til ungdom

Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. I tillegg er vaksine mot meningokokk serogruppe B (Bexsero eller Trumenba) tilgjengelig. For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som sirkulerer i Norge (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

De siste årene har serogruppe Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdom, i tillegg til at det har vært noen få tilfeller av serogruppe W og C. I de siste åtte årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdom 16-19 år i Norge, selv om serogruppe B sirkulerer i andre aldersgrupper i befolkningen.

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdom 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Derfor er det denne vaksinen som primært anbefales. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi. Folkehelseinstituttet følger nøye med på utviklingen og anbefalingen vil kunne endres.

Forekomsten av de ulike serogruppene kan være annerledes i andre land. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve eller sterkt anbefale vaksinasjon mot meningokokksykdom; ACWY-konjugatvaksine, meningokokk B-vaksine eller både ACWY-konjugatvaksine og meningokokk B-vaksine. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelt krav og anbefaling om vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands.

Det varierer hvilket produkt som til enhver tid er tilgjengelig, se oversikt over tilgjengelige preparater:

Vaksinér i god tid

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Beskyttelsen varer i ca. 5 år (ca. 10 år for Nimenrix), og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 1 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Noen kommuner og fylker tilbyr gratis vaksinasjon av ungdomsgrupper. For øvrig må vaksinen betales av den enkelte, på lik linje med andre vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen kan settes hos fastlege, på vaksinasjonsklinikk, eller via skolehelsetjenesten i kommuner som tilbyr dette. 

Andre forebyggende tiltak

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan også reduseres ved å følge disse rådene:

  • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
  • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din. Unngå aktiv og passiv røyking.
  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger hvile.
  • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
  • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.

Historikk

07.02.2023: Oppdatert med epidemiologiske data.

06.05.2022: Oppdatert antall tilfeller med tall fra 2021.

02.03.2022: Oppdatert tekst om hvilke serogrupper som har dominert blant ungdom i Norge de siste årene.

27.01.2022: Små språklige endringer i teksten, og presisering i faktaboks øverst om ungdom som er nærkontakter til koronasmittede.