Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikk over meldte tilfeller av virusvarianten omikron»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikk over meldte tilfeller av virusvarianten omikron

Artikkel

Statistikk over meldte tilfeller av virusvarianten omikron

Denne siden gir en oversikt over antall tilfeller i Norge av koronavirusvarianten omikron.

Illustrasjon koronavirus

Denne siden gir en oversikt over antall tilfeller i Norge av koronavirusvarianten omikron.


11.01.2022: Andel omikron nasjonalt nærmer seg 90% og daglige oppdateringer vil derfor ikke bli videreført etter denne uken (uke 2). Ukentlige oppdateringer gis i FHIs ukerapport.

Omikron-varianten er påvist i en rekke land, inkludert Norge. Folkehelseinstituttet vil løpende i en periode legge ut informasjon om nye tilfeller på hverdagene, og oppdaterer risikovurderinger ved behov. 

Under viser vi informasjon over daglige bekreftede tilfeller av omikron i Norge, og andelen med påvist omikron blant de meldte tilfellene som er screenet for variant. Vi viser også antallet nye pasienter innlagt i sykehus de siste ukene, og antall og andel med påvist omikron blant disse.  

Et bekreftet tilfelle er en SARS-CoV-2 positiv prøve som er funnet positiv for omikron via gensekvensering og/eller som indikerer en annen virusvariant enn delta og/eller med spesifikt svar på en eller flere av nøkkelmutasjonene til omikron. Et sannsynlig tilfelle av omikron regnes nå som et bekreftet tilfelle. Derfor består totalen av omikron-påvisninger av både tidligere sannsynlige tilfeller og bekreftede tilfeller.  

Data oppdateres kontinuerlig, også tilbake i tid, og blir mer komplette etter hvert som flere tilfeller screenes. Små justeringer dag for dag vil også måtte påregnes i forbindelse med kvalitetssikring av data.  

Alle laboratorieanalysesvar går direkte til MSIS laboratoriedatabasen for nasjonal oversikt over tilfeller. Det kan være forskjell mellom antallet tilfeller som Folkehelseinstituttet rapporterer og det som rapporteres fra den enkelte kommune. Det er fordi det kan ta noe tid før laboratorienes resultater er kvalitetssikret og registrert i laboratoriedatabasen hos Folkehelseinstituttet. Det fins også en rapporteringsforsinkelse i norsk pandemiregister (se ukerapporten). Antall nye pasienter innlagt for foregående uke kan være oppjustert (spesielt før onsdag), og antall i inneværende uke vil være noe underestimert. Totalt antall nye pasienter innlagt i sykehus per uke kan være noe lavere enn det som er publisert i andre utgaver fra Folkehelseinstituttet, fordi det kun inkluderer nye pasienter som kunne bli koblet til MSIS laboratoriedatabasen. 

Tilfeller av omikron i Norge 

Tabell 1: Totalt antall covid-19 tilfeller etter virus variant og prøvedatosiste 14 dager.

Prøvedato 

Omikron^ 

Andre varianter^^ 

Totalt antall msis tilfeller 

Andel msis tilfeller screenet (%) 

Andel Omikron (%)* 

31dec2021 

1434 

414 

2752 

67.2 

77.6 

01jan2022 

1330 

370 

2504 

67.9 

78.2 

02jan2022 

2132 

436 

3931 

65.3 

83.0 

03jan2022 

3944 

835 

8978 

53.2 

82.5 

04jan2022 

3403 

510 

7876 

49.7 

87.0 

05jan2022 

2985 

319 

6892 

47.9 

90.3 

06jan2022 

2280 

258 

6087 

41.7 

89.8 

07jan2022 

2223 

223 

6252 

39.1 

90.9 

08jan2022 

1708 

141 

4340 

42.6 

92.4 

09jan2022 

2082 

153 

5068 

44.1 

93.2 

10jan2022 

2764 

192 

11888 

24.9 

93.5 

11jan2022 

1300 

102 

10440 

13.4 

92.7 

12jan2022 

383 

34 

8827 

4.7 

91.8 

13jan2022 

0 

0 

2037 

0 

- 

Totalt f.o.m. uke 47** 

45296 

73282 

236417 

50.2 

38.2 

^ Inkludert sannsynlige tilfeller.
^^ >99% Delta.
* Andel av totalt antall tilfeller screenet for variant.
** Første uken med påvist omikron i landet. Kilde: Beredt C19, med data fra MSIS og MSIS laboratoriedatabase.
 

Tabell 2: Totalt antall nye pasienter innlagt i sykehus etter innleggelsesuke og virus variant, siste fire komplette uker og inneværende uke.

 

Nye pasienter innlagt med påvist covid-19 

Nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak 

Uke 

Omikron^ 

Andre varianter^^ 

Ikke screenet 

Totalt 

Andel Omikron (%)* 

Omikron^ 

Andre varianter^^ 

Ikke screenet 

Totalt 

Andel Omikron (%)* 

2021-50 

5 

229 

101 

335 

2.1 

3 

173 

75 

251 

1.7 

2021-51 

18 

179 

81 

278 

9.1 

6 

128 

61 

195 

4.5 

2021-52 

55 

125 

82 

262 

30.6 

30 

97 

56 

183 

23.6 

2022-1 

72 

81 

81 

234 

47.1 

39 

59 

40 

138 

39.8 

Denne uke** 

25 

12 

46 

83 

67.6 

14 

9 

17 

40 

60.9 

^ Inkludert sannsynlige tilfeller.
^^ >99% Delta.
* Andel av pasienter screenet for variant.
** Det fins en rapporteringsforsinkelse i norsk pandemiregister (se ukerapporten). Antall nye innleggelser for foregående uke kan være oppjustert (spesielt før onsdag), og antall i inneværende uke vil være noe underrapportert. Kilde: Beredt C19, med data fra norsk pandemiregister og MSIS laboratoriedatabase. 

Historikk

27.12.2021: Lagt inn at tallene oppdateres innenfor normal arbeidstid, og ikke mellom klokken 13 og 14.

23.12.2021: Oppdatert tekst og lagt inn to nye tabeller.

13.12.2021: Oppdatert tekst i artikkelen