Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet / få nyhetsbrev


For helsepersonell og forskere:

  • I arbeidstiden er sentralbordet på tlf. 21 07 70 00 primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål.
  • For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte den døgnbemannete smittevernvakta på tlf: 21 07 63 48.
  • For spørsmål som ikke haster send e-post til msis@fhi.no

For privatpersoner:

  • Publikum som har smittevernspørsmål, skal henvende seg til lokal helsetjeneste.

For andre henvendelser:

  • Feil på nettsiden? Se kontaktskjema nedenfor.
Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!