Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2017-2018

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

Dette er et bilde av en gravid mage som undersøkes med stetoskop
Influensavaksine anbefales blant annet til gravide etter 12. svangerskapsuke.. Colourbox.com

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 2017/18

Se også: Informasjonsskriv til publikum om sesonginfluensavaksine

Vaksine til gravide kan beskytte både mor barn

De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet.

Gravide har likevel noe høyere risiko enn andre friske kvinner for komplikasjoner av influensasykdom, for eksempel lungebetennelse. Denne risikoen ser ut til å øke utover i svangerskapet. Hvis mor utvikler alvorlige komplikasjoner utgjør dette også en fare for fosteret. Det er vist at influensa under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel.

Vaksinasjon av mor under graviditeten kan beskytte barnet mot influensa den første tiden etter fødselen.

Se også: Informasjonsbrev til gravide om sesonginfluensavaksinasjon i svangerskapet

Om sesonginfluensavaksinen 2017/18

Sesonginfluensavaksine består vanligvis av tre eller fire influensavirustyper: to A-stammer og én eller to B-stammer. Vaksinen står i en særstil­ling blant vaksiner, fordi den må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.

Trivalent inaktivert influensavaksine har lenge vært eneste vaksinealternativ mot sesonginfluensa i Norge. Dette er en ikke-levende injeksjonsvaksine som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra influensavirus. Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

En annen type influensavaksine ble tilgjengelig i Norge høsten 2013. Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray.  Vaksinen er firevalent (består av to influensa A-stammer og to influensa B-stammer). LAIV har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år. Siden vaksinen er levende skal den ikke brukes til personer med klinisk immunsuppresjon eller til gravide.

Sammensetningen av sesongens vaksine

Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine.

For sesongen 2017/2018 inneholder trivalent influensavaksine for den nordlige halvkule følgende virus, som er i tråd med WHOs anbefaling:

 • et A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virus;
 • et A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virus; og
 • et B/Brisbane/60/2008-lignende virus.

Firevalente vaksiner inneholder i tillegg et B/Phuket/3073/2013-lignende virus.

Influensa A (H1N1) (svineinfluensa) har etter pandemien i 2009 vært en av virustypene i sesonginfluensavaksinen, og inngår også i årets vaksine. Det finnes ingen egen vaksine mot influensa A (H1N1) – svineinfluensa.

Innkalling til influensavaksinasjon

Folkehelseinstituttet har utarbeidet to brevmaler for innkalling av personer i målgruppene til influensavaksinering. Den ene brevmalen er tenkt brukt for innkalling til vaksinasjonsdager i kommunal regi, og den andre er ment for innkalling til vaksinasjon hos fastlegene. Brevmalene kan lastes ned og tilpasses det enkelte legekontor/kommune.

Se: Informasjonsmateriell om influensavaksine og brevmaler for innkalling.

Registrering i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Influensavaksine skal registreres i SYSVAK hvis den vaksinerte ønsker det. Da vil vaksinasjonen vises når den vaksinerte logger seg inn på Mine vaksiner. Vanlig sesonginfluensavaksine skal registreres med kode FLU02. Den nasale vaksinen (nesespray) skal registreres med kode FLU03.

Relaterte saker

Relaterte dokumenter