Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksineanbefalinger influensasesongen 2020-2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vaksineanbefalinger influensasesongen 2020-2021

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2020-2021

Publisert Oppdatert

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

Illustrasjonsbilde influensa
Illustrasjonsbilde influensa. Foto: NTB/Scanpix

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.


Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom 

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon. Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Om sesonginfluensavaksinen 2020/21

Sesonginfluensavaksinene inneholder tre eller fire influensavirustyper - to A-stammer og en eller to B-stammer. Influensavaksiner skiller seg fra andre vaksinert ved at de må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.

Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.

Les kunnskapsgrunnlaget for influensavaksine for mer informasjon om effekten av influensavaksiner. 

Inaktiverte influensavaksiner

Inaktiverte influensavaksiner er ikke-levende vaksiner til injeksjon, som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra fire influensavirus (tetravalent). Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

Adjuvantert inaktivert influensavaksine

Adjuvantert inaktivert influensavaksine er ikke-levende vaksine til injeksjon, som inneholder rensede viruskomponenter fra tre influensavirus (trivalent). I tillegg inneholder den en adjuvans; et stoff som øker effekten av vaksinen ved å øke immunresponsen i kroppen. Vaksinen er ment for personer med svakt immunforsvar og er denne sesongen tilgjengelig for beboere i sykehjem og omsorgsboliger, personer på venteliste til slik bolig og personer over 80 år med omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse. Nedre aldersgrense er 65 år.

Levende svekket influensavaksine

Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray. LAIV har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år. Siden vaksinen er levende skal den ikke brukes til personer med klinisk immunsuppresjon eller til gravide.

Sammensetningen av sesongens vaksine

Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine.

For sesongen 2020/2021 inneholder tetravalent influensavaksine (inaktivert og levende svekket vaksine) for den nordlige halvkule følgende virus, som er i tråd med WHOs anbefaling:

 • et A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-liknende virus;
 • et A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-liknende virus;
 • et B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-liknende virus; and
 • et B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-liknende virus

Adjuvantert inaktivert vaksine inneholder de to A-virusene og B(Victoria)-viruset i listen over.

Registrering i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Influensavaksinering skal meldes til SYSVAK. Dersom den vaksinerte logger seg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no, vil vaksineringen vises der. Vanlig inaktivert sesonginfluensavaksine skal registreres med kode FLU02. Adjuvantert inaktivert influensavaksine skal registreres med kode AII02. Den nasale vaksinen (nesespray) skal registreres med kode FLU03. Kodeverket i journalsystemet må oppdateres jevnlig for at nye vaksiner og preparat skal være tilgjengelig i journalsystemet.

I følge forskriften skal også indikasjon for influensavaksinering meldes til SYSVAK. Hva skal meldes til SYSVAK?

Se også: Vaksinasjonsregisteret SYSVAK

 • Vaksiner - innlogging på helsenorge.no